Fortsatt store forskjeller i tilbudet ved de distriktspsykiatriske sentrene (Dagens Medisin)

En ny rapport fra helsedirektoratet viser at det gjenstår mye før de distriktspsykiatriske sentrene (DPS) er ferdig utbygd.

rapportforside

Antall døgnplasser har blitt kraftig redusert, viser statistikken i denne rapporten.

 

Av Vilde Sundstedt

Rapporten «Distriktspsykiatriske tjenester 2016» viser også at det er store geografiske forskjeller i behandlingstilbudet. Noe av det som kommer frem i rapporten er: I mange områder dekker DPS-ene det meste av tjenestebehovet. I andre områder ligger hovedtyngden av virksomheten fortsatt på sykehusene. Det er en målsetting å styrke akutt-funksjonene ved DPS-ene. I noen foretak går likevel mer enn 90 prosent av øyeblikkelig hjelp-innleggelsene til sykehus. I andre områder står DPS-ene for over 50 prosent av disse innleggelsene. Det har også vært en målsetting å bygge ut alders-relaterte tjenester ved DPS-ene. Likevel er fortsatt alderspsykiatri i all hovedsak lokalisert ved sykehusene.

Les mer: Fortsatt store forskjeller i tilbudet ved de distriktspsykiatriske sentrene (Dagens Medisin)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om dps og rapporter, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/fortsatt-store-forskjeller-i-tilbudet-ved-de-distriktspsykiatriske-sentrene-dagens-medisin)