Generalisert angst oppstår oftere hos eldre enn antatt

Generalisert angstlidelse (GAD) blir gjerne sett på som en lidelse som typisk starter tidlig i livet, og sjelden debuterer hos eldre, ifølge oppslagsverket UpToDate. I en ny fransk prospektiv studie med et stort, representativt utvalg av voksne over 65 år, fikk 8,4 prosent av deltakerne diagnosen generalisert angstlidelse i løpet av de påfølgende 12 årene.

Ill.foto: tbradford, iStockphoto

Mange eldre får GAD for første gang. Ill.foto: tbradford, iStockphoto.

 

For 80 prosent av pasientene var det første gang de fikk generalisert angstlidelse. Risikofaktorer var: å være kvinne, fattigdom, traumatiske livshendelser, fysisk eller psykisk sykdom og familiefaktorer.

Økt oppmerksomhet og oppdagelse av angstlidelse som oppstår sent vil kunne gi flere pasienter effektiv behandling for lidelsen, mener oppslagsverket.

Helsebiblioteket abonnerer på UpToDate og har gjort det gratis tilgjengelig uten innlogging for alle i Norge.

UpToDate har en egen nyhetstjeneste for psykiatri. Oppslagsverket har også en nyhetstjeneste for forskning som bør endre praksis.

Les mer:

GAD – forløp i UpToDate

UpToDates nyhetstjeneste for psykiatri

Practice Changing Updates

 

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om alderspsykiatri, angst og oppslagsverk, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/generalisert-angst-oppstar-oftere-hos-eldre-enn-antatt)