Her går grensen for politiets oppgaver (Dobbeltdiagnose)

Hvor går grensen mellom politiet og helseansattes oppgaver i arbeidet med psykisk syke mennesker? Hva kan de fortelle hverandre? Et nytt rundskriv fra to direktorater skal gi avklaringer.

Tydeligere informasjon mellom helsepersonell og politi kan gi færre hendelser der psykisk syke personer må hentes av uniformert politi, mener Dag Ebbestad, leder for ordensavdelingen i Søndre Buskerud politidistrikt. Foto: Politiet

Det kan virke opplagt at psykisk syke mennesker skal tas hånd om av helsevesenet og ikke politiet. Politidirektoratet og Helsedirektoratet har likevel sett at det var nødvendig med en avklaring rundt oppgaver og ansvar.

Har ikke utdanningen

Arbeidet i de to direktoratene har resultert i et rundskriv som skal være et praktisk redskap for ansatte i politi og helsevesen:

– Politifolk har ikke utdanning i å stille diagnoser eller gjøre riktige vurderinger av en persons helsetilstand, enten personen er ruspåvirket eller har en psykisk diagnose.

Det sier Dag Ebbestad, leder for ordensavdelingen i Søndre Buskerud politidistrikt.

Opptil 15 oppdrag hver helg

Både Ebbestad og medarbeiderne hans opplever rundskrivet som nyttig, fordi de ofte møter personer som er syke. Fram til nå har for eksempel politiet i Søndre Buskerud politidistrikt hver helg utført fem til femten oppdrag hvor de har hatt behov for bistand fra lege for å kunne vurdere personers psykiske tilstand.

Hvis personen er for frisk til å få akutt hjelp fra en psykiatrisk avdeling, men for ustabil til å kunne være sammen med pårørende eller ute i det offentlige rom, har politiet tatt med ham eller henne til arresten.

– Slik vil det nok fortsatt være. Politiet vil alltid måtte regne med å håndtere mennesker som faller litt utenfor, det vi kan kalle restoppdrag, sier Ebbestad.

Les mer her: Her går grensen for politiets oppgaver

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om psykisk helsearbeid, retningslinjer, schizofreni og psykose og selvmord og selvskade, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/her-gar-grensen-for-politiets-oppgaver-dobbeltdiagnose)