Holdninger til bruk av medisiner hos voksne med ADHD (Tidsskrift for Norsk Psykologforening)

Skjemaet kan brukes til å forutsi om pasienter med kroniske lidelser bruker medikamenter som forskrevet eller ikke.

Selvmedisinering: Brukere rapporterer at kvetiapin blant annet brukes som søvn- og angstbehandling. Ill.foto: art-4-art, iStockphoto

Ikke alle tar medisinen de har fått forskrevet. Ill.foto: art-4-art, iStockphoto

At pasienter ikke følger foreskrevet medisinering, såkalt «lack of adherence to medication » (Osterberg og Blaschke, 2005), er en utfordring ved flere kroniske tilstander (Bengoa og Sabatè, WHO, 2003). Horne, Weinman og Hankins (1999) viste at holdninger til medikamentbruk målt med selvrapporteringsskjemaet Beliefs about Medicines Questionnaire BMQ kan predikere i hvilken grad pasienter med ulike kroniske lidelser bruker medikamenter som forskrevet eller ikke. Jónsdóttir et al. 2009 har kommet fram til at BMQ også fungerer for pasienter med alvorlige psykiatriske tilstander som bipolar lidelse og schizofreni.

Attention Deficit Hyperactivity Disorder, heretter kalt ADHD DSM-IV er en vanlig, kronisk og funksjonsforstyrrende nevropsykiatrisk tilstand med prevalens i den voksne befolkning fra 2,5– 4 % Kessler et al., 2006; Simon, Czobor, Bálint, Mészáros & Bitter, 2009. Medikamenter er vist å være effektive for å bedre symptomer ved ADHD hos både barn og voksne (Adler, Spencer, McGough, Jiang og Muniz, 2009); (Adler et al., 2011); (Faraone & Glatt, 2010), men det er likevel vist at medikamenter brukes over kort tid (Adler et al., 2011), (Olfson, Marcus, Zhang & Wan, 2007).

Hensikten med denne retrospektive studien er å undersøke holdninger til bruk av medisiner målt ved BMQ i en gruppe voksne pasienter diagnostisert med ADHD. Vi ønsker også å sammenligne med holdninger til bruk av medisiner i andre pasientgrupper.

Les mer: Tidsskrift for Norsk Psykologforening – Holdninger til bruk av medisiner hos voksne med ADHD målt ved hjelp av Beliefs about Medicines Questionnaire BMQ.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Les mer om adhd og legemidler, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/aktuelt/holdninger-til-bruk-av-medisiner-hos-voksne-med-adhd-tidsskrift-for-norsk-psykologforening)