Ingen vekst i tverrfaglig spesialisert rusbehandling siste år (Helsedirektoratet)

I underkant av 33 000 pasienter mottok behandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017, dette er på samme nivå som i 2016.

sprøytenarkoman

Det var små endringer fra året før. Ill.foto: Colourbox.

 

Dette fremkommer i analysenotatet Bruk av tjenester i TSB som er en del av SAMDATA Spesialisthelsetjenesten.  Antall pasienter i døgnbehandling økte med om lag en prosent fra 2016 til 2017, men det var ingen økning i antall pasienter som kun mottok behandling ved poliklinikkene. For døgnpasienter økte antall innleggelser med 5 prosent, mens det var ingen vekst i antall oppholdsdøgn.  Det var kun en liten vekst i polikliniske kontakter fra 2016 til 2017. Behandlerne var i større grad i telefonkontakt med pasientene.

Økt bruk av TSB siste fem år

Andelen pasienter som mottok rusbehandling økte fra 77 til 82 pasienter per 10 000 voksne innbyggere fra 2013 til 2017. Behandling uten innleggelse ble tilbudt en større andel av befolkningen i 2017 enn i 2013; pasientraten økte fra 56 til 60 pasienter per 10 000 voksne innbyggere i denne perioden.  I aldersgruppen 18-22 år var færre i rusbehandling i 2017 sammenlignet med 2013, mens flere i aldersgruppen 23 år og eldre ble tilbudt rusbehandling i 2017 sammenlignet med 2013.

Les mer: Ingen vekst i tverrfaglig spesialisert rusbehandling siste år (Helsedirektoratet)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/ingen-vekst-i-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-siste-ar-helsedirektoratet)