Les JAMAs tidsskrifter

De fleste forbinder JAMA med Journal of the American Medical Association. Men JAMA er mer enn dette ene tidsskriftet.

Eldre mann med barnebarn som leser

Helsebiblioteket gir deg tilgang til de fleste av JAMA-tidsskriftene. Ill.foto: iStockphoto

 

JAMA Network publiserer en rekke spesialtidsskrifter, og Helsebiblioteket abonnerer på flere av disse, så du kan lese dem uten innlogging og passord. Du finner tidsskriftene på https://jamanetwork.com/.

Innenfor psykisk helse-feltet vil du blant annet finne:

De som arbeider med barn, vil finne mye bra stoff i

Hjelper du folk med demens, vil du finne nyttige artikler i

I alt publiserer JAMA over ti kvalitetstidsskrifter. De dekker mange fagområder, og de fleste har du tilgang til gjennom Helsebiblioteket eller ved å gå direkte til tidsskriftene.

Aktuelle lenker:

https://jamanetwork.com/

http://www.helsebiblioteket.no/tidsskrifter

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om tidsskrifter, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/aktuelt/les-jamas-tidsskrifter)