Nye tyske retningslinjer om diagnostikk og behandling av spiseforstyrrelser (Deutsches Ärzteblatt International)

Trenger du oppdatert kunnskap om å diagnostisere og behandle anoreksi, bulimi og overspising? Nye tyske retningslinjer inneholder forsknings- og konsensusbaserte anbefalinger for diagnostisering og behandling av spiseforstyrrelser.

Tilfriskningsprosessen ved spiseforstyrrelser tar ofte lang tid. Ill. foto: jeangill, iStockphoto

De nye retningslinjene finnes i engelskspråklig versjon og gir både generelle og mer spesifikke råd.

Ved anoreksia nervosa anbefaler tyskerne at:

Behandlingen bør tilpasses lidelsen og bør omfatte de fysiske aspektene ved sykdommen

Pasienter i poliklinikk, dagpasienter og pasienter som er innlagt på sykehus, bør få behandling ved sentre eller med terapeuter som har ekspertise i spiseforstyrrelser, og behandlingen bør inneholde elementer som er spesielt rettet mot denne typen lidelse

I behandlingen bør en ha i minne at tilfriskningsprosessen kan vare i mange måneder, om ikke år

Tvangsbehandling av anorexia nervosa bør bare finne sted dersom alle andre tiltak er prøvd og funnet ineffektive, inkludert å kontakte andre sentre eller terapeuter

Dersom pasientene er barn eller ungdom som fortsatt bor sammen med familien, bør foreldre, nære slektninger eller andre omsorgspersoner inkluderes i behandlingen

Anbefalinger for behandling av bulimia nervosa:

Psykoterapi er den foretrukne behandlingsformen ved bulimia nervosa

Behandlingen bør være symptomorientert og tilpasset lidelsen

Kognitiv atferdsterapi er ansett for å være den foretrukne behandlingsformen for barn, ungdom og voksne

Behandlingen bør omfatte minst 25 behandlingstimer med en hyppighet på minst 1 behandlingstime pr uke

Ved bulimi med komorbiditet, så som symptomer på personlighetsforstyrrelse, bør behandlingen utvides med terapeutiske elementer tilpasset lidelsen

Familiemedlemmer bør tas med i behandlingen dersom pasienten er barn eller ungdom

For enkelte bulimi-pasienter kan selvhjelps-programmer under veiledning (hjelp til selvhjelp), med elementer fra kognitiv atferdsterapi, være en passende behandlingsform

Retningslinjene gir også råd for behandling av overspising (binge eating disorder).

Les hele artikkelen i The Mental Elf her

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: Fotografiene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Les mer om diagnostikk og utredning, retningslinjer og spiseforstyrrelser, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/nye-tyske-retningslinjer-om-diagnostikk-og-behandling-av-spiseforstyrrelser-deutsches-arzteblatt-international)