Samvalgsverktøy for folk med bipolar lidelse skal teste alternativ til kunstig intelligens (Dagens Medisin)

Pasientens egne erfaringer og ønsker skal vektlegges når verktøyet foreslår behandling. 

Skjermbilde fra verktøy

Verktøyet for pasienter med bipolar lidelse gjør det mulig å finne sammenhenger.

 

Av Vilde Sundstedt Baugstø

En ny type samhandlingsverktøy som er utviklet av fag- og forskningsmiljøer i Helse Sør-Øst, skal teste alternativer til kunstig intelligens. Samhandlingsverktøyet, som har fått navnet Decide, kombinerer beslutningsanalyse med algoritmer som trekker inn pasientenes erfaringer og personlige prioriteringer. Pasienten legger selv inn sine ønsker og prioriteringer i en app på telefonen. Gjennom bruk av verktøyet skal deretter legen og pasienten finne frem til beste behandling og dosering sammen.

– Ved mange behandlingsvalg er datamengdene så store at leger og pasienter er helt avhengige av maskinhjelp dersom valgene også skal passe med pasientens prioriteringer. Den tiden da vi kun ved egen tankekraft kunne sammenligne behandlinger, er forbi, sier spesialist i psykiatri Øystein Eiring ved Folkehelseinstituttet.

Verktøyet kan testes her: https://decidetreatment.org

Les mer: Samvalgsverktøy skal teste alternativ til kunstig intelligens (Dagens Medisin)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om depresjon og mani og diagnostikk og utredning, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/aktuelt/samvalgsverktoy-for-folk-med-bipolar-lidelse-skal-teste-alternativ-til-kunstig-intelligens-dagens-medisin)