Smertestillende hjalp ikke på depresjonen hos demensrammede (Dagens Medisin)

Det smertestillende medikamentet buprenorfin reduserte ikke depresjon hos personer med demens. Faktisk var de mer deprimerte enn de som fikk placebo.

forvirret eldre mann som ser på kalender

De som fikk placebo, ble bedre av depresjonen, men ikke de som fikk smertestillende. Ill.foto: Colourbox

 

Av Mari Rian Hanger

Forskerne ville se om smertestillende behandling med paracetamol eller buprenorfin kunne redusere depresjon hos personer med moderat til alvorlig demens.

– Vi ville undersøke om depresjonssymptomene kunne være et uttrykk for ubehandlede smerter, sier førsteforfatter Ane Erdal, farmasøyt og universitetslektor ved Universitetet i Bergen.

Ble ikke bedre

Resultatene tyder på at smertelindringen ikke reduserte depresjonen, mens de som fikk placebo ble bedre av depresjonen. Studien er publisert i Drugs & Aging. 162 pasienter deltok i studien, som ble gjennomført ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin, UiB.

Depressive symptomer

– Pasientene som ble inkludert hadde demens og depressive symptomer, sier Erdal. Det er usikkert om pasientene hadde smerter, siden mange personer med demens har redusert evne til å uttrykke seg. Men pasienter med tydelig sterke smerter ble ekskludert fra studien, fordi det ville vært uetisk å randomisere dem til smertebehandling eller placebo.

Les mer: Smertestillende hjalp ikke på depresjonen hos demensrammede (Dagens Medisin)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om alderspsykiatri og depresjon og mani, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/smertestillende-hjalp-ikke-pa-depresjonen-hos-demensrammede-dagens-medisin)