To skåringsverktøy som kan brukes for å vurdere generell fungering

WHODAS (WHO Disability Assessment Schedule) og GFS (Global Funksjonsskåring) kan brukes for å vurdere generell fungering.

ung kvinne som gjør husarbeid fra rullestol

WHODAS måler hvor sterkt sykdom hindrer en person i daglige aktiviteter. Ill.foto: Colourbox.

 

WHODAS er World Health Organizations vurdering av grad av uførhet. Mens de fleste andre skåringsverktøy måler i hvor stor grad en person oppfyller vilkårene for en bestemt lidelse eller diagnose, måler WHODAS hvor sterkt lidelsen påvirker dagliglivet og hvor godt personen fungerer i dagliglivet. WHODAS kan brukes istedenfor GAF.

WHODAS finnes i en kortversjon (12 spørsmål) og en lengre versjon (36 spørsmål).

Du kan hente begge versjoner av skåringsverktøyet og skåringsmanualen her: WHODAS 2.0

GFS (Global Funksjonsskåring) brukes for angivelse av en persons generelle funksjonsnivå. Det tas hensyn til psykologisk, sosial og yrkesmessig fungering. GFS fylles ut av intervjueren/terapeuten. Både skåringsverktøy , skåringsmanual og veiledning er lagt ut på Helsebibliotekets nettsider. GFS kan brukes istedenfor GAF.

Helsebiblioteket har en stor samling av skåringsverktøy på psykisk helse-sidene.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Relevante søkeord: tester, skåringsverktøy, handicap, handikap, funksjonsnivå, funksjonsskåring, daglige aktiviteter

Les mer om angst, depresjon og mani, diagnostikk og utredning, kropp og sinn, personlighetsforstyrr., rus og avhengighet, schizofreni og psykose og utviklingsforstyrrelser, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/to-skaringsverktoy-som-kan-brukes-for-a-vurdere-generell-fungering)