Unge med psykiske plager drikker oftere og mer (ROP)

En ny, norsk undersøkelse viser at elever på videregående skole med depresjon og angst har større alkoholforbruk enn jevnaldrende uten slike plager. Jenter med angstproblematikk er særlig utsatt.

Tenåringer som drikker alkohol

Undersøkelsen fant sterkere sammenheng mellom angstproblemer og alkohol blant jenter enn blant gutter.  Ill.foto: Colourbox.

Av Sissel Drag

Studien Anxiety and depression symptoms and alcohol use among adolescents – a cross sectional study of Norwegian secondary school students er basert på data innhentet med Ungdata, et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Forfatterne fant at en økning i depressive symptomer var assosiert med tidligere alkoholdebut og hyppigere alkoholinntak og beruselse, også blant de elevene som hadde milde til moderate symptomer på depresjon.

De fant også en sammenheng mellom en økning i symptomer på angst og alkohol hos jenter midt i tenårene. Assosiasjonen mellom angst- og depresjonssymptomer og alkoholbruk var større for jentene enn for guttene.

Les mer: Unge med psykiske plager drikker oftere og mer (ROP)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om barn og ungdom og rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/aktuelt/unge-med-psykiske-plager-drikker-oftere-og-mer-rop)