Vurdering av mental status hos akutt syke gamle (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Gamle mennesker utgjør en høy andel av dem som innlegges i sykehus.

akuttmottak

Rask vurdering av mental status bør gjøres i akuttmottaket. Ill.foto: Colourbox

 

Rask vurdering av mental status i akuttmottaket er viktig der det er mistanke om sepsis eller annen akutt sykdom. Vi foreslår å bruke 4AT som screeningverktøy til dette formålet.

Les mer: Vurdering av mental status hos akutt syke gamle (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om akuttpsykiatri og alderspsykiatri, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/aktuelt/vurdering-av-mental-status-hos-akutt-syke-gamle-tidsskrift-for-den-norske-legeforening)