Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
Publiseringsdato
Utgiver(e)
 • Norsk tittel - Veileder i fysikalsk medisin og rehabilitering, Muskel og skjelettplager
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 03.11.2016
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype -
 

Faglig veileder for spesialistutdanningen i fysikalsk medisin og rehabilitering, Muskel og skjelettplager

Hovedmålgruppen for veilederen er leger i spesialistutdanning. Spesialister og allmennleger samt interesserte studenter og andre faggrupper som arbeider i fagområdet kan også nytte av innholdet.

Fysikalsk medisin og rehabilitering er et stort felt og det arbeides kontinuerlig med prosessforbedring og forskning i fagområdet. Denne veilederen oppdateres i takt med at de obligatoriske kursene avholdes, det vil si hvert annet år. Det henvises også til kunnskapsbaserte kilder og nasjonale veiledere i kapitlene.

Dette arbeidet er initiert av Kvalitetsutvalget i Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering (NFFR) i 2014 og første del om muskel-skjelettplager er støttet økonomisk av NFFR. Helsebiblioteket har bidratt godt til design, språklige endringer og innlegging av stoffet i sin portal. Mye arbeid gjenstår og vedlikehold med oppdateringer er viktig. Tilbakemeldinger og korrigeringer er derfor et ønske og en nødvendig del av dette arbeidet.

Oslo, mai 2018

Kursleder pilotprosjekt: Niels Gunnar Juel

Denne veilederen er produsert i regi av Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering og foreningen har opphavsrettighetene til veilederen.

Veilederen er ikke juridisk bindende og fritar ikke den enkelte lege fra å gjøre egne vurderinger i klinisk arbeid.