Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
Publiseringsdato
Utgiver(e)
 • Norsk tittel - Veileder i fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 03.11.2016
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype -
 

Faglig veileder for spesialistutdanningen i fysikalsk medisin og rehabilitering

Hovedmålgruppen for veilederen er leger i spesialistutdanning. Spesialister og allmennleger samt interesserte studenter og andre faggrupper som arbeider i fagområdet kan også nytte av innholdet.

Fysikalsk medisin og rehabilitering er et stort felt og det arbeides kontinuerlig med prosessforbedring og forskning i fagområdet. Denne veilederen oppdateres i takt med at de obligatoriske kursene avholdes, det vil si hvert annet år. Det henvises også til kunnskapsbaserte kilder og nasjonale veiledere i kapitlene.

Dette arbeidet er initiert av Kvalitetsutvalget i Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering (NFFR) i 2014. Helsebiblioteket har bidratt sterkt med design og etablering av nettsiden, språklige endringer og innlegging av stoffet i sin portal. Mye arbeid gjenstår og vedlikehold med oppdateringer er viktig. Tilbakemeldinger og korrigeringer er derfor et ønske og en nødvendig del av dette arbeidet.

Oslo, oktober 2020

Niels Gunnar Juel

Faglig redaktør, medlem av kvalitetsutvalget NFFR

Denne veilederen er produsert i regi av Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering og foreningen har opphavsrettighetene til veilederen.

Veilederen er ikke juridisk bindende og fritar ikke den enkelte lege fra å gjøre egne vurderinger i klinisk arbeid.