Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e)
 • Norsk tittel - Veileder i fysikalsk medisin og rehabilitering, 2022
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 27.04.2022
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 03.11.2016
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype -
 

Faglig veileder for spesialistutdanningen i fysikalsk medisin og rehabilitering

Hovedmålgruppen for veilederen er leger i spesialistutdanning. Spesialister og allmennleger samt interesserte studenter og andre faggrupper som arbeider i fagområdet kan også ha nytte av innholdet.

Fysikalsk medisin og rehabilitering er et stort felt og det arbeides kontinuerlig med prosessforbedring og forskning i fagområdet. Denne veilederen oppdateres i takt med at de obligatoriske kursene avholdes, det vil si hvert annet år. Det henvises også til kunnskapsbaserte kilder og nasjonale veiledere i kapitlene. Per i dag er 6 av 9 kurs publisert på nettet og det arbeides med de siste 3 kursene.

Arbeidet med veilederen er initiert av Kvalitetsutvalget i Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering (NFFR) i 2014. Helsebiblioteket har bidratt sterkt med design og etablering av nettsiden, språklige endringer og innlegging av stoffet i sin portal. Tilbakemeldinger og korrigeringer som kan bedre innholdet ønskes. Send gjerne en e-post til redaktøren på kursfysmed@gmail.com 

Oslo, oktober 2021

Niels Gunnar Juel 

Faglig redaktør, medlem av kvalitetsutvalget NFFR

Denne veilederen er produsert i regi av Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering og foreningen har opphavsrettighetene til veilederen. Veilederen er ikke juridisk bindende og fritar ikke den enkelte lege fra å gjøre egne vurderinger i klinisk arbeid.