Seksuell helse

Aktuelt

fruktbarhetstallNorge

Fallende fruktbarhet i Norge

Folkehelseinstituttet har utgitt en rapport om fruktbarheten i Norge. Den er en sammenfatning av fem forskningsprosjekter om fruktbarheten i Norge.

Salg av PrEP i Norge statistikk

Gratis PrEP og økning av gonore - Er det sammenheng?

PrEP (preeksponeringsprofylakse) er behandling med HIV-medisin for personer som ikke er smittet, men som er i en risikosituasjon for å bli det. Verdens helseorganisasjon (WHO) har anbefalt PrPE for menn som har sex med menn. Effekten har vist seg å være god.

Mann med t-skjorte med kombinasjon av mann- og kvinnesymbol.

Konversjonsterapi for transpersoner har negative konsekvenser

Transpersoner som er blitt utsatt for forsøk på å få dem til å forandre sin oppfatning av kjønnstilhørighet til det kjønnet de er født med, har fordoblet risiko for å ha gjort selvmordsforsøk sammenlignet med personer som har diskutert kjønnstilhørighet med en profesjonell person, men som ikke har vært utsatt for forsøk på konversjonsterapi. Dette fremkommer i en stor amerikansk studie, som er publisert i septembernummeret av JAMA Psychiatry.

homofilCOLOURBOX562229

PrEP med implantat som varer et år

PrEP (pre-exposure prophylaxis) består i at personer som er utsatt for HIV-smitte kan ta en pille daglig for å beskytte seg mot smitte. I Norge er dette gratis for brukeren.

(/seksuell-helse)