Seksuell helse

Aktuelt

vaksineCOLOURBOX7465123

HPV-vaksine beskytter

Norske barn får tilbud om HPV-vaksine på 7. skoletrinn. Vaksinen beskytter mot kreft som fremkalles av papilloma-virus, det vil si livmorhalskreft og, i økende grad, kreft i svelget og endetarmen, spesielt hos menn.

Middelaldrende kvinne med hetetokter

Nattskift og menopause

Det er kjent at arbeid i nattskift har konsekvenser for reproduktiv helse. Forandringer i menstruasjonssyklus, økt abortrisiko og økt risiko for prematur fødsel er vist.

Sliten kvinnelig lege

Nattskift øker risikoen for spontanabort

Flere studier har gitt mistanke om at kvinner som arbeider i turnus som inkluderer nattarbeid, har høyere risiko for spontanabort. En stor dansk registerstudie som er publisert i mars 2019 bekrefter dette.

(https://www.helsebiblioteket.no/seksuell-helse)