HPV-vaksine beskytter

Norske barn får tilbud om HPV-vaksine på 7. skoletrinn. Vaksinen beskytter mot kreft som fremkalles av papilloma-virus, det vil si livmorhalskreft og, i økende grad, kreft i svelget og endetarmen, spesielt hos menn. Mange undersøkelser har vist at vaksinen har effekt.

vaksineCOLOURBOX7465123
Beskyttelsen var best for dem som ble vaksinert unge. Ill.foto: Colourbox.

I april 2019 ble det publisert en undersøkelse fra Skottland, et land som siden 2008 har vaksinert jenter i 12-13-årsalderen. I tillegg har de et screening-program som starter når kvinnen er 20 år, deretter fra 25 år.

De har nå sammenlignet screening-resultatene for kvinner som ble født i 1995 og 1996, og ble vaksinert, med kvinner født i 1988, og som dermed ikke var vaksinert. De fant en risikoreduksjon på 89 % (95 % CI 81 % - 94 %) for de alvorligste formene for celleforandring. Beskyttelsen var bedre for de som ble vaksinert unge. Vaksinen var 86 % effektiv for de som ble vaksinert 12-13 år gamle, mens den var 51 % effektiv for de som ble vaksinert 17 år gamle. For de uvaksinerte som var født i 1995 og 1996 ble det også funnet evidens for gruppebeskyttelse.

Tilsvarende ble det publisert en registerstudie fra Sverige i oktober 2020, der de så på risikoen for invasiv livmorhalskreft.. I løpet av studieperioden 2006 til 2017 fikk 94 per 100 000 uvaksinerte kvinner livmorhalskreft, mens det gjaldt 47 per 100 000 av de som var vaksinert. Vaksinen hadde størst effekt blant de som hadde fått den før de var 17 år, for dem var risikoen for livmorhalskreft redusert med 88 %. Dette siste understreker at vaksinen har størst effekt hvis den blir gitt før en eventuell HPV-infeksjon.

 

Les mer:

Prevalence of cervical disease at age 20 after immunisation with bivalent HPV vaccine at age 12-13 in Scotland: retrospective population study (BMJ, frikjøpt gjennom Helsebiblioteket)

HPV Vaccination and the Risk of Invasive Cervical Cancer (NEJM, frikjøpt gjennom Helsebiblioteket)

Helsebiblioteket har frikjøpt BMJ og NEJM for alle i Norge, slik at du kan lese artikkelen i fulltekst uten innlogging.Artikkelen oppdatert 13.11.2020.

Relevante søkeord: HPV, vaksine, humant papillomavirus, kreft, livmorhalskreft, endetarmskreft, kreft i svelget, celleforandringer

 

(/seksuell-helse/aktuelt/hpv-vaksine-beskytter)