Hva kan Helsebiblioteket tilby helsesøstre?

Når man skal søke etter informasjon, er det som regel en fordel å ta hensyn til den såkalte kunnskapspyramiden.

vaksinasjonCOLOURBOX8103462
Vaksinasjon er et viktig tema for helsesøstre. Ill.foto: Colourbox.

Øverst har vi Retningslinjer og oppslagsverk, deretter kommer Oppsummert forskning, og nederst kommer Studier (primærstudier, forskningsartikler). Som huskeregel kan vi bruke:

R-O-S, og det vil jo de fleste ha.

Vi bør altså søke etter informasjon i denne prioriterte rekkefølgen:

  1. Retningslinjer, oppslagsverk, prosedyrer
  2. Oppsummert forskning (Systematiske oversikter, meta-analyser)
  3. Studier (primærartikler, vanlige tidsskriftartikler eller forskningsartikler)

Finner vi ikke det vi trenger i retningslinjer, prosedyrer eller oppslagsverk, går vi videre til oppsummert forskning og eventuelt helt ned til vanlige artikler.

Å finne fram i Helsebiblioteket

Navigasjonen i Helsebiblioteket er dels basert på pasientgrupper/medisinske spesialiteter og dels på dokumenttyper. Eksempel på pasientgruppe: Barn og unge. Eksempel på dokumenttype: Retningslinje.

Søket i Helsebiblioteket bruker en søkemotor som søker i rundt 20 utvalgte kilder. Disse er hovedsakelig oppslagsverk, retningslinjer og prosedyrer. Søkemotoren oversetter mellom norsk og engelsk, samt mellom en del synonymer.

Helsebiblioteket har en omfattende samling av retningslinjer og veiledere som på overordnet plan forteller oss hvordan pasienter og sykdommer skal behandles. På detaljnivå har vi fagprosedyrer som forteller oss hvordan vi skal utføre praktiske oppgaver. Helsebiblioteket har publisert rundt 200 slike prosedyrer.

De overordnede dokumentene er altså retningslinjer og veiledere, mens fagprosedyrene konkretiserer temaene og arbeidsoppgavene.

Retningslinjer om barn og unge

Den viktigste retningslinjen for helsesøstre er Retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Innenfor retningslinjesamlingen har Helsebiblioteket en egen side for retningslinjer som gjelder barn og unge. Du finner dem her:

http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/barn-og-unge

Av særlig relevans for helsesøstre kan nevnes de som står under kommunehelsejenesten.

Der finner vi:

 

Flere av disse gjelder spedbarn. Det er en egen retningslinje for barselomsorg, en for spedbarnsernæring og en for oppfølging av for tidlig fødte barn, for å nevne noe.

Vaksinasjoner er et viktig tema for helsesøstre. Barnevaksinasjonsprogrammet og Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (Vaksinasjonsboka) er sentrale her.

Barnevern er et viktig tema for helsesøstre. Det finnes en del retningslinjer og veiledere for barnevern, mishandling og akuttarbeid med barn og deres familier. For den som er spesielt interessert i barnevern, anbefales Bufdirs nettbibliotek.

Spiseforstyrrelser rammer ofte skoleungdom, og det er utarbeidet en Nasjonal retningslinje for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser)

Helsedirektoratet har laget en egen side for Helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og her finner vi, i tillegg til retningslinjer, lenker til lovverk, forskrifter og tilskuddsordninger. Hvis du vil søke om tilskudd til utvikling av tjenester, er dette en spesielt nyttig side. 

Fagprosedyrer

Helsebiblioteket har en samling fagprosedyrer for behandling av barn. De fleste av dem er beregnet på sykehus, men de brosjyrene som grenser opp mot psykisk helse og barnevern vil antakelig vær aktuelle for helsesøstre. Se http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige

Medisinske retningslinjer/veiledere

Helsebiblioteket har også gode medisinske retningslinjer og oppslagsverk som kan være av interessse for helsesøstre. For eksempel:

Medisinske oppslagsverk

Helsebiblioteket har flere gode oppslagsverk, som for eksempel Legevakthåndboken, BMJ Best Practice og UpToDate.

Tidsskrifter

Norske helsesøstre har sitt eget tidsskrift, Tidsskrift for helsesøstre, som ligger på NSFs hjemmesider.

Helsebiblioteket har samlet norske og skandinaviske gratis-tidsskrifter. Blant tidsskriftene som Helsebiblioteket abonnerer på, vil antakelig de med «school» i tittelen være mest interessante for helsesøstre. Vil du vite om Helsebiblioteket abonnerer på et bestemt tidsskrift, kan du gå til tidsskriftssiden og søke etter tidsskriftet.

Pasientinformasjon

Helsebiblioteket har en stor samling med pasientinformasjon, eller brosjyrer for barn og deres foresatte. En del av disse brosjyrene er laget av forskningsgruppen PharmaSafe ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo. PharmaSafe-brosjyrene er beregnet på gravide og sped- og småbarnsforeldre.

Helsedirektoratets sider for helsestasjoner og skolehelsetjenesten har pasientbrosjyrer for gravide, nybakte mødre og for skolehelsetjenesten. Under pasientbrosjyrer for skolehelsetjenester ligger informative brosjyrer om sex og seksuell helse.

Psykisk helse

Innenfor psykisk helse har Helsebiblioteket flere underoppdelinger. ADHD og Barn og unge  vil antakelig være de mest sentrale for helsesøstre. På psykisk helse finner du hver uke nye artikler om temaer som har med psykisk helse å gjøre. Du kan få dem direkte ved å abonnere på nyhetsbloggen PsykNytt.

Seksuell helse

Helsebiblioteket har en egen fagside for seksuell helse. Der finner du blant annet lenker til oppslagsverket Emetodebok for seksuell helse, retningslinjer for seksuell helse og til Medisinstudentenes seksualopplysning.

Samfunnsmedisin og folkehelse

Helsebiblioteket har et eget emnebibliotek for samfunnsmedisin og folkehelse og utgir annenhver uke tidsskriftet Helserådet, som inneholder interessant stoff for alle som jobber med samfunnsmedisin og folkehelse.

Eksempler på spesifikke temaer

Søvn – Det beste utgangspunktet for å finne stoff om søvn er under Psykisk helse – Søvnforstyrrelser.

Samspill – Du vil sannsynligvis ikke finne sider som direkte handler om samspill på helsebiblioteket.no, men hvis du gjør et søk på samspill, finner du mye som er relevant.

Motorikk – ikke funnet noe spesifikt på www.helsebiblioteket.no

Fysisk aktivitet – omtales flere steder på Helsebiblioteket, FHI og innkjøpte kilder. Det enkleste er å gjøre et søk på fysisk aktivitet eller trening

Kosthold – Helsebiblioteket har en egen fagside for ernæring. Der finner du lenker videre til retningslinjer, verktøy med mere for temaet ernæring.

Mobbing – omtales flere steder på Helsebiblioteket. For å finne stoffet er det enklest å søke på mobbing.

 

Aktuelle søkeord: helsesykepleiere, helsesykepleier, helsesøstre, helsesøster, helsebrødre, helsebror, helsesøsken

 

 

 

(/seksuell-helse/aktuelt/hva-kan-helsebiblioteket-tilby-helsesostre)