Kan medisiner som menn bruker, gi fosterskader?

At medisiner som kvinner bruker under svangerskapet, kan gi fosterskader, er velkjent. Kan det tenkes at medisiner som menn bruker, kan føre til det samme?

far med lite barn
Det er gjort adskillig færre studier av fedres medikamentbruk enn av mødres medikamentbruk. Ill.foto: Colourbox.

Det er ingen holdepunkter til nå for at legemiddelbruk hos far fører til fosterskader.

De mekanismene dette teoretisk kunne skjedd gjennom, er mutasjoner i spermier eller virkning på svangerskapet ved absorbsjon av medikament gjennom skjeden.

Effekter på spermatogenesen (dannelsen av sædceller) gjør at det blir vanskelig eller umulig å oppnå svangerskap.

En stor norsk undersøkelse med data fra 340 000 svangerskap fant ingen uheldige konsekvenser for svangerskap eller foster av medikamentbruk hos far de siste månedene før svangerskapet. Men selv om studien var stor, og 26 % av fedrene hadde brukt et medikament i løpet av de siste tre månedene før svangerskapet, var det få fedre i hver kategori av medikamenter, og særlig ikke for de medikamentene der det kunne være størst grunn til å se et eventuelt uheldig utfall.

Det er også gjort andre studier, men adskillig færre enn det er gjort for kvinners medikamentbruk i svangerskapet, og studiene er forholdsvis små.

Mengden legemiddel i sæd er ikke høyere enn i fars blod. Hvis det deponeres 5 ml sæd i vagina, og et medikament absorberes derfra, vil det fordeles over hele morens plasmavolum og gi en minimal konsentrasjon av medikamentet, det regnes med 1000 ganger lavere enn i fars blod, selv om medikamentet skulle bli helt absorbert (noe det neppe blir).

Cytostatika (cellegift) gir reduksjon, eventuelt opphør av spermieproduksjon. Den er reversibel, med varierende tid. Metotreksat i lavdose er ikke vist å gi fosterskade, men som en føre var regel anbefales en individuell vurdering av om metotreksat skal kuttes ut når et par planlegger å få barn, eller om konsekvensene for fars helse gjør at han bør fortsette.

For noen medikamenter advarer legemiddelprodusentene menn mot å gjøre en kvinne gravid. Dette er helt klart ut fra føre var-tankegang. I det enkelte tilfelle bør et opphold i fars medikamentbruk veies opp mot fars helse.

Les mer:Kan medisiner som menn bruker gi fosterskader? (RELIS)

Effects of preconceptional paternal drug exposure on birth outcomes: cohort study of 340 000 pregnancies using Norwegian population‐based databases (BJCP, open access) 

 Relevante søkeord: sæd, sædkvalitet, far, fedre, legemidler, fostre, foster, barn

 

(/seksuell-helse/aktuelt/kan-medisiner-som-menn-bruker-gi-fosterskader)