Laserbehandling som «foryngelse» av skjeden

Enkelte private klinikker averterer med laserbehandling for problemer med skjeden. US Food and Drug Administration (FDA) advarer mot slik behandling.

menopauseCOLOURBOX2274933
Det trengs mer forskning på resultatene av denne typen behandling. Ill.foto: Colourbox.

Enkelte private klinikker averterer med laserbehandling for problemer med skjeden, det være seg

  • slappe skjedevegger (som følge av fødsler eller etter overgangsalderen)
  • tørre slimhinner
  • smerter under samleie
  • svie 
  • urininkontinens

US Food and Drug Administration (FDA) ga en uttalelse datert 30. juli 2018, der de advarer sterkt mot slik behandling. Slik behandling er ikke godkjent. Det har vært sett alvorlige bivirkninger, som brannsår, arr, smerter under samleie og tilbakevendende eller kronisk smerte.

Likedan advarte den amerikanske gynekologforeningen (ACOG) mot behandlingen i et «position statement» fra 2018. Der står det at selv om det er noen få observasjonsstudier som kan tyde på en mulig effekt, mangler randomiserte sammenlignende undersøkelser, og det finnes heller ikke data på langtidseffekt ut over 12 uker.

Virkningen av laserbehandling på tørre slimhinner etter menopause eller kirurgisk fjerning av eggstokkene antas å skyldes at overfladisk ødeleggelse av vevet, slik laserbehandling gjør, fører til produksjon av vekstfaktorer, som øker kollageninnholdet, gir tykkere epitel og økt innhold av glykogen, som igjen øker effekten av laktobasiller og fører til mer mukopolysakkarider, som igjen fører til bedre fuktighet i slimhinnen.

I løpet av 2018 – 2020 er det publisert tre randomiserte undersøkelser, der laserbehandling sammenlignes med lokal østrogenbehandling. De er oppsummert i en oversiktsartikkel, publisert i Journal of minimally invasive gynecology i august 2020, som konkluderer med at det ikke er noen forskjell mellom laserbehandling og lokal østrogenbehandling, hverken når det gjelder symptomer eller seksuell helse. Undersøkelser av celleprøver fra skjeden syntes å favorisere østrogenbehandling.

For kvinner som har hatt østrogenavhengig kreft, og som ikke bør ha østrogenbehandling, er det et spørsmål om laserbehandling vil hjelpe. Problemet er at det ikke er publisert undersøkelser som sammenligner laserbehandling med placebo.

Det er publisert en rekke ikke-randomiserte undersøkelser som kan tyde på god effekt av laserbehandling. Som ved alle ikke-randomiserte, ikke-blindete undersøkelser kan det ikke utelukkes skjevheter (bias). Resultatene av laboratorieundersøkelser av slimhinnen varierer betydelig.

Det er nylig (Mackover et al BJOG 2020 TBA) rapportert en blindet undersøkelse der vaginal laser er sammenlignet med «jukse-laser», dvs. laser uten effekt på skjedeslimhinnen og lokalt østrogen hos søyer med kirurgisk menopause. Denne undersøkelsen, som har den styrken at den er svært godt kontrollert, fant ingen effekt av laserbehandlingen, men effekt av østrogen på vevet i slimhinnen.

Når dertil kommer at en randomisert undersøkelse fra 2018 har funnet at østrogen ikke har bedre effekt enn placebo på symptomene fra skjeden, må konklusjonen være at det trengs store sammenlignende undersøkelser med lang nok oppfølging, og det trengs bedre dokumentasjon av de histologiske forandringene behandlingen gir. Foreløpig må dette anses som eksperimentell behandling.

Kilder:

FDA Warns Against Use of Energy-Based Devices to Perform Vaginal 'Rejuvenation' or Vaginal Cosmetic Procedures: FDA Safety Communication

Fractional Laser Treatment of Vulvovaginal Atrophy and U.S. Food and Drug Administration Clearance

Vaginal Er:YAG laser application in the menopausal ewe model: a randomised estrogen and sham‐controlled trial 

Li F, et al. The Efficacy of Vaginal Laser and Other Energy-based Treatments on Genital Symptoms in Postmenopausal Women: A Systematic Review and Meta-analysis. JMIG 2020 https://doi-org.ezproxy.uio.no/10.1016/j.jmig.2020.08.001. (Krever innlogging)

 

Artikkelen ble oppdatert 11.11.2020.

Relevante søkeord: laserbehandling, vagina

(/seksuell-helse/aktuelt/laserbehandling-som-foryngelse-av-skjeden)