Lave smittetall for gonore i 2020

Det er ingen overraskelse at smittevern og sosial avstand ikke bare beskytter mot korona, men også mot andre sykdommer som overføres mellom mennesker.

gonore2020jan-sep
Tallene falt kraftig fra januar til april og har holdt seg lave etterpå. Ill.: FHI

Smittetallene for gonore ble mer enn halvert da koronaepidemien begynte, og de har holdt seg på dette nivået siden.

I mange år har tallene gått oppover, med et maksimum i 2018. i 2019 var økningen stoppet, men fallet ble dramatisk da vi ble oppfordret til å holde avstand fra hverandre.

I 2020 var det et fall måned for måned fra januar til april, og senere har antallet vært stabilt lavt.

Tallene er hentet fra Folkehelseinstituttets statiskkverktøy for smittsomme sykdommer. 

Gonoretilfeller i jan-sep 2015-2020

Gonoretilfeller i jan-sep 2020 månedsvis

Relevante søkeord: gonoré, statistikk, covid-19

(/seksuell-helse/aktuelt/lave-smittetall-for-gonore-i-2020)