Nasjonal faglig retningslinje om gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

17. september 2019 publiserte Helsedirektoratet en nasjonal faglig retningslinje for gravide i LAR. Retningslinjen inneholder anbefalinger om prevensjon og familieplanlegging, legemiddelvalg og legemiddeldose.

narkoCOLOURBOX13971189
Veiledning om bruk av prevensjon skal tilbys som en del av helsetjenesten til kvinner. Ill.foto: Colourbox.

I korthet går det ut på at veiledning om bruk av prevensjon skal tilbys som en del av helsetjenesten til kvinner i fertil alder, og at bruk av prevensjon anbefales til rusfrihet og stabil livssituasjon er oppnådd. Substitusjonslegemidler brukt i LAR er da ikke å anse som rusmidler.

Det fremheves spesielt at langtidsvirkende reversibel prevensjon er gunstig, og hormonspiral anbefales som førstevalg. Bruk av slik prevensjon skal ikke oppfattes som et vilkår for å motta behandling i LAR. Veiledning om prevensjon skal inngå i kvinnens individuelle plan og tilpasses til situasjonen hun til enhver tid befinner seg i.

Individuelt tilpasset valg av substitusjonslegemiddel anbefales, men ved ukjent eller likeverdig behandlingseffekt av metadon og buprenorfin, anbefales buprenorfin.

Som et ledd i oppfølgingen av kvinner og barn anbefaler Helsedirektoratet at spesialisthelsetjenesten systematisk registrerer informasjon om:

  • hvordan det går med barn født av mødre i LAR
  • hvordan det går med gravide og mødre i LAR
  • etterlevelse av anbefaling om prevensjonsveiledning og prevensjonsbruk

Helsedirektoratet anbefaler at spesialisthelsetjenesten registrerer dette på en måte som gjør det tilgjengelig for forskning. 

Les mer: https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/gravide-i-lar

Relevante søkeord: LAR, legemiddelassistert rehabilitering, narkomani, graviditet, gravid, svangerskap, stoffmisbruk, retningslinjer, kvinner, mødre, prevensjon

(/seksuell-helse/aktuelt/nasjonal-faglig-retningslinje-om-gravide-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar)