PrEP med implantat som varer et år

PrEP (pre-exposure prophylaxis) består i at personer som er utsatt for HIV-smitte kan ta en pille daglig for å beskytte seg mot smitte. I Norge er dette gratis for brukeren.

homofilCOLOURBOX562229
Det kan være vanskelig å huske på å ta en pille hver dag. Ill.foto: Colourbox.

Pillen heter Truvada, og  består av to virkestoffer: tenofovir og emtricitabine. En vanlig bivirkning er kvalme, men ellers er det ingen alvorlige bivirkninger.

For mange kan det være vanskelig å huske på å ta en pille hver dag, bruken kan bli sporadisk og effekten går dermed ned. På en AIDS-kongress i Mexico City i juli i 2019 la det farmasøytiske firmaet MSD frem resultatene fra et forsøk der de holder på å utvikle et implantat som skal settes under huden, på samme måte som p-stav for kvinner. Selve staven er den samme som brukes i den p-staven firmaet selger. Stoffet i implantatet heter islatravir. Forsøket som ble lagt frem, var placebokontrollert, med to ulike doser islatravir.  12 forsøkspersoner deltok.  Implantatet frigjorde stoffet langsomt over 12 uker, og så ble det fjernet. Når konsentrasjonen av stoffet ble målt i blod fire uker senere, var den så høy at forskerne regner med at det ville være virksomt i 8 – 10 måneder med den laveste dosen og 12 – 16 måneder med den høyeste. Det var lite bivirkninger, og ingen forskjell på de personene som fikk aktivt stoff og de som fikk placebo. Den vanligste bivirkningen var rødhet og sårhet i huden der implantatet var satt inn.

Fordi dette foreløpig er dette bare prøvd i veldig liten skala – på 12 forsøkspersoner, må det vises å være virksomt og trygt i større undersøkelser før det eventuelt kan markedsføres.

Se kongressabstract her: Islatravir (MK-8591) implant sustains HIV PrEP protection for more than one year

Informasjon fra MSD: Merck Presents Early Evidence on Extended Delivery of Investigational Anti-HIV-1 Agent Islatravir (MK-8591) via Subdermal Implant

Se også kommentar i Science: Once-a-year implant shows promise against HIV

 

(/seksuell-helse/aktuelt/prep-med-implantat-som-varer-et-ar)