Seksuelt overførbare sykdommer har gått ned hittil i år

Vi har lært å holde oss inne og å holde avstand denne våren. Corona-epidemien ser ut til å ha blitt holdt i sjakk. En annen virkning kan være at andre smittsomme sykdommer også er redusert.

gonoretilfeller i årets fire første måneder
Kraftig nedgang for gonore i april 2020. Kilde: MSIS

Etter et maksimum i 2018 har antall meldte tilfeller av gonore vært på vei nedover. Men antall som er rapportert fra april 2020, viser et dramatisk fall. 

For syfilis, som det er langt færre tilfeller av, er det også et fall, men det var faktisk akkurat tilsvarende i april 2019.

Det er selvsagt ikke lett å si sikkert hva som er følgen av hva, og hva som kan være tilfeldige variasjoner. Det blir spennende å se hva som skjer nå når barer og uteliv tar seg opp igjen.

Dataene er hentet fra Meldesystem for infeksjonssykdommer, msis.no. Der kan du hente ut statistikk for meldepliktige smittsomme sykdommer, for det tidsintervallet du selv ønsker.  

gonore-2015-2020

 

syfilis-jan-apr

 

 

Relevante søkeord: kjønnssykdommer, seksuelt overførbare sykdommer, statistikk, gonoré, syfilis, statistikk

(/seksuell-helse/aktuelt/seksuelt-overforbare-sykdommer-har-gatt-ned-i-ar)