Tenåringsgraviditet

I Norge var 1,1 prosent av dem som fødte i 2016, under 19 år. 0,2 prosent var under 17 år. Samme år var raten for svangerskapsavbrudd for kvinner under 20 år 7,6 pr. 1000 kvinner.

graviditetstestCOLOURBOX19395757
For en tenåring kan det få store konsekvenser å bli gravid. Ill.foto: Colourbox.

Svangerskap hos tenåringer er derfor ikke noe stort problem i vårt land, selv om det sikkert er sosiale problemer knyttet opp mot dem. God tilgang til prevensjon og til trygge aborter gjør at få tenåringer blir mødre. Eventuelle medisinske problemer i de svangerskapene som fullføres, har vi heldigvis et godt system for å håndtere.

På verdensbasis ser det helt annerledes ut. I utviklingsland er tenåringssvangerskap et stort problem.  Ifølge Verdens helseorganisasjon føder hvert år 16 millioner jenter mellom 15 og 19 år og 2,6 millioner jenter under 16 år. 3,9 millioner jenter mellom 15 og 19 år har utrygge aborter hvert år. Svangerskapskomplikasjoner er hovedårsaken til død for jenter mellom 15 og 19 år. Dødsårsakene er særlig eklampsi (alvorlig svangerskapsforgiftning) og infeksjoner. Ikke fullt utvokste bekken gjør fødslene ekstra vanskelige. Rifter i underlivet som ikke blir behandlet skikkelig, er årsak til inkontinens for avføring og vannlating, og kan være helt invalidiserende. De svært unge mødrene har høyere risiko enn mødre over 20 år for svangerskapskomplikasjoner. Barna fødes i større grad for tidlig, har lavere fødselsvekt og mer sykdom.

I tillegg kommer at tidlige fødsler reduserer mødrenes mulighet for skolegang og utdannelse, og dermed deres mulighet til å forsørge seg selv.

Innsatsen som Verdens helseorganisasjon foreslår for å redusere problemene, er:

  • Reduksjon av antall barneekteskap
  • Øke forståelse for å redusere antall svangerskap hos unge
  • Øke bruk av prevensjon for å redusere antall uønskede svangerskap
  • Redusere sex-press blant unge
  • Redusere antall utrygge aborter
  • Øke tilgang til helsehjelp rundt svangerskap, fødsel og barseltid for unge

Aktuelle lenker:

Statistikk over tenåringssvangerskap (WHO)

 

Relevante søkeord: tenåringsgraviditet, svangerskap, tenåringer, prevensjon, abort, statistikk, tenåringsekteskap

 

(/seksuell-helse/aktuelt/tenaringsgraviditet)