Forgiftninger

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Behandlingsanbefalinger for akutte forgiftninger, laget av Giftinformasjonen.

Aktuelt

Epikriser til Giftinformasjonen

Vi oppfordrer behandlende lege og/eller sykehus til å sende anonymiserte epikriser om forgiftningstilfeller til Giftinformasjonen.

Huggorm (Vipera berus)

Behandling av huggormforgiftning

Huggormbitt forårsaker hvert år tilfeller av alvorlig forgiftning, men de fleste som blir bitt trenger lite behandling. Helsepersonell har en utfordrende jobb med å skille ut pasienter som trenger sykehusbehandling og antivenin. Giftinformasjonen skisserer nedenfor noen sentrale punkter i behandlingen av huggormbitt, og viser oppdatert statistikk over antall henvendelser fortløpende gjennom huggormsesongen 2019.

NB! Brukes kun på Emnebibl forgiftninger

Sopp og forgiftninger

Etter en relativt fuktig sommer er det nå mye sopp å finne mange steder i landet. Giftinformasjonen merker økt pågang fra innringere som har spørsmål om inntak av sopp.

(/Forgiftninger)