Forgiftninger

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Behandlingsanbefalinger for akutte forgiftninger, laget av Giftinformasjonen.

Aktuelt

Huggorm (Vipera berus)

Behandling av huggormforgiftning

Huggormbitt forårsaker hvert år tilfeller av alvorlig forgiftning, men de fleste som blir bitt trenger lite behandling. Helsepersonell har en utfordrende jobb med å skille ut pasienter som trenger sykehusbehandling og antivenin. Giftinformasjonen skisserer nedenfor noen sentrale punkter i behandlingen av huggormbitt, og viser oppdatert statistikk over antall henvendelser fortløpende gjennom huggormsesongen 2020.

Forgiftninger med kvetiapin

Antall hevendelser til Giftinformasjonen om forgiftninger med kvetiapin har økt betydelig de siste årene. Giftinformasjonen ønsker anonymiserte epikriser om kvetiapinforgiftninger for å få mer kunnskap om forløpet av disse forgiftningene.

Benkeskap.til EBF.

Farlige stoffer i hjemmet

Giftinformasjonen har erfaring med at det skjer alvorlige forgiftningsuhell med kjemikalier i hjemmet. Hvis ulykken er ute er det svært viktig at behandlingen blir riktig og at den starter med en gang. Det er viktig at helsepersonell raskt kan identifiserer uhell med de mest problematiske kjemikaliene, slik at behandlingen ikke drøyer. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov.

Tilgang på huggormantivenin 2020

Ved behandling av huggormbitt i Norge har ViperaTab vært det mest brukte antiveninproduktet. En mangel på ViperaTab vil trolig bli merkbar i løpet av sommeren 2020. Viperfav er alternativt produkt. Her er Giftinformasjonens veiledning til riktig bruk av de ulike motgiftene.

Karbonmonoksidforgiftning som ikke skyldes brann

Ferietid betyr for mange båtliv, hyttekos, grilling, telting, campingturer og kanskje oppussing? Av erfaring vet Giftinformasjonen at flere blir karbonmonoksidforgiftet i denne perioden. Dette skyldes blant annet manglende erfaring og kunnskap om riktig og trygg bruk av utstyr som aggregater, gassdrevne apparater, griller eller lignende. Giftinformasjonen ønsker å gjøre helsepersonell oppmerksomme på problemstillingen.

Vaskebøtte med klut

Blanding av vaskemidler kan danne skadelige gasser med forgiftningsfare

Giftinformasjonen opplever en dobling i antall henvendelser om personer som har fått luftveisplager etter vask i hjemmet i mars sammenlignet med tidligere år, kanskje på grunn av økt fokus på rengjøring i forbindelse med koronapandemien. Giftinformasjonen advarer mot å blande vaskemidler med ammoniakk (f.eks. salmiakk) og natriumhypokloritt (f.eks. klorin). Denne blanding fører til dannelse av kloramingass som virker irriterende på slimhinnene og som i sjeldne tilfeller kan føre til alvorlige symptomer.

(/Forgiftninger)