Forgiftninger

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Behandlingsanbefalinger for akutte forgiftninger, laget av Giftinformasjonen.

Aktuelt

Epikriser til Giftinformasjonen

Vi oppfordrer behandlende lege og/eller sykehus til å sende anonymiserte epikriser om forgiftningstilfeller til Giftinformasjonen.

Eng med hundekjeks

Sommer og forgiftninger

Sommer og ferietid betyr mange gleder og gode opplevelser, men er også forbundet med typiske forgiftningsfarer.

(https://www.helsebiblioteket.no/Forgiftninger)