Forgiftninger

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Behandlingsanbefalinger for akutte forgiftninger, laget av Giftinformasjonen.

Aktuelt

Huggorm (Vipera berus)

Behandling av huggormforgiftning

Huggormbitt forårsaker hvert år tilfeller av alvorlige forgiftninger, men de fleste som blir bitt trenger lite behandling. Helsepersonell har en utfordrende jobb med å skille ut de pasientene som trenger sykehusbehandling og antivenin (motgift). Giftinformasjonen skisserer nedenfor noen sentrale punkter i vurderingen og behandlingen av huggormbitt, og viser oppdatert statistikk over antall henvendelser fortløpende gjennom huggormsesongen 2021.

NB! Brukes kun på Emnebibl forgiftninger

Sopp og forgiftninger

Høsten er tid for sopp. Selv om det er tørt mange steder i landet er det sopp å finne, både spiselig og giftig.

Eng med hundekjeks

Sommer og forgiftninger

Sommer og ferietid betyr mange gleder og gode opplevelser, men er også forbundet med typiske forgiftningsfarer.

Tilgang på huggormantivenin 2021

Ved behandling av huggormbitt i Norge har ViperaTab vært det mest brukte antiveninproduktet, og det vil være tilgjengelig også i 2021. Det alternative produktet Viperfav er det derimot varslet mangel på. Her er Giftinformasjonens veiledning til riktig bruk av de ulike motgiftene.

(/Forgiftninger)