Kritisk mangel på ventrikkelskyllesett på mange sykehus. Vurder indikasjon for bruk nøye før prosedyren utføres. Kontakt eventuelt Giftinformasjonen for diskusjon om indikasjon.

Antidotdatabase

Giftinformasjonen ved Folkehelseinstituttet administrerer en oversikt over lagerhold av antidoter i norske sykehus. Oversikten viser den planlagte antidotberedskapen til hvert sykehus. Søk i antidotdatabasen kan gi oversikt over lagerhold i ett spesifikt sykehus eller landsdekkende lagerhold av et produkt, virkestoff eller et bruksområde.

Giftinformasjonen

Giftinformasjonen

Behandlingsanbefalingene for akutte forgiftninger, laget for helsepersonell av Giftinformasjonen, utgjør hovedinnholdet.

Se Forgiftninger på Helsebiblioteket og Kvalitet på behandlingsanbefalingene for mer informasjon.