(https://www.helsebiblioteket.no/forgiftninger/eliminasjon-og-antidoter)