Giftinformasjonen

22 59 13 00

Giftinformasjonen har samlet inn informasjon om lagerholdte antidoter i Norge. Sykehusene har bidratt med innhold til databasen og Giftinformasjonen vedlikeholder oversikten.

Her finner du oversikten: Antidotdatabasen

(/forgiftninger/eliminasjon-og-antidoter/antidotdatabasen)