Innholdsfortegnelse

Oftalmologi - Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi

Infeksjoner

Sist faglig oppdatert: 13.10.2017

Hovedansvarlig: Atle Einar Østern
Vedtatt: 2015

God behandling av infeksjoner forutsetter god anamnese, nøye klinisk undersøkelse og vurdering av hva slags infeksjon som synes aktuell. Mikrobiologisk diagnostikk kan være avgjørende for å gi målrettet behandling. Kontakt med det lokale medisinske laboratorium er verdifull vedrørende valg av adekvate prøver, prøvetakingsteknikk og lagring/forsendelse.