Innholdsfortegnelse

Oftalmologi - Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi

Tørre øyne

Sist faglig oppdatert: 31.10.2017

Hovedansvarlige: Per Klyve og Sten Ræder
Vedtatt: 2015

Definisjon

I hht. Tear Film & Ocular Surface Society (TFOS) er tørre øyne, eller tørt øye-syndrom, en multifaktoriell sykdom som affiserer tårene og øyets overflate. Tilstanden gir ubehag, synsforstyrrelser og en ustabil tårefilm og kan potensielt skade øyets overflate. Tilstanden ledsages av at tårefilmen blir hyperosmolar og gir inflammasjon på øyets overflate.

Epidemiologi og risikofaktorer

Global prevalens 5-35%. De vanligste risikofaktorer er økende alder, kjønn (kvinner), og bindevevssykdom. Flere medikamenter (bl.a. antihistaminer, antidepressiva, nevroleptika,diuretika, betablokkere og isotretinoin) kan utløse symptomer.

Kausalitet

Nedsatt tåreproduksjon og/eller økt fordampning av tårefilmen fører til at tårefilmen blir hyperosmolar. Dette utløser en inflammasjon på øyets overflate mediert av ulike signalveier og signalstoffer. Inflammasjonen fører til skade på øyets overflate med tap av epitelceller, begerceller og mucin, hvilket gjør tårefilmen ustabil. Den ustabile tårefilmen skaper en ond sirkel ved å høyne osmolariteten av tårefilmen. Meibomsk kjerteldysfunksjon (eng. Meibomian Gland Dysfunction (MGD) er en tilstand med svekkelse av tårefilmens lipidlag. Lipidlaget bidrar normalt til å utsette fordampningen av vannfasen i tårefilmen. Tilstanden oppstår som følge av hyperkeratinisering i kjertlenes utførselsganger og forøket viskositet av fettstoffer.

Etiopatogenetisk inndeling

Introduksjon: Aldersrelatert primær tårekjertelsvikt er vanligste årsak til nedsatt tåreproduksjon mens obstruktiv meibomsk kjerteldysfunksjon er vanligste årsak til tørre øyne.

 1. Nedsatt tåreproduksjon
  1. Sjøgrens syndrom
   1. Primært
   2. Sekundært
    1. Revmatoid artritt
    2. Systemisk lupus erythematosus
    3. Sklerodermi
  2. Non-Sjøgrens syndrome
   1. Aldersrelatert primær tårekjertelsvikt
   2. Afferent reflektorisk hyposekresjon
    1. Systemiske medikamenter 
    2. Diabetes mellitus
    3. Refraktiv kirurgi
   3. Efferent reflektorisk hyposekresjon
    1. Systemiske medikamenter med antikolinerg effekt 
 2. Økt fordampning
  1. Indre årsaker
   1. Meibomsk kjerteldysfunksjon
    1. Obstruktiv
    2. Hyposekretorisk (f.eks. etter bruk av isotretinoin ved akne-behandling)
   2. Ektropium/entropium
  2. Ytre årsaker
   1. Kontaktlinsebruk
   2. Okulær allergi

Symptomer

Tørrhet, sandfølelse, sårhet, brenning eller smerter, kløe, lysømfintlighet, tåreflod, varierende synsskarphet, røde øyne, trette øyne og ubehag ved bruk av kontaktlinser 

Funn

Inspeksjon: Lett injeksjon (varierer),redusert tåremenisk, slimtråder/filamenter, økt blunke/knipetendens, obstruerte/atrofierte Meibomske kjertler.

Tester for å avklare om det foreligger tørre øyne

 • Spørreskjema (f.eks. Ocular Surface Disease Index (OSDI))
 • Osmolaritet (>316mOsm/L))
 • FBUT (break up time, påvisning av oppbrudd i tårefilmen innen 10 sek. etter siste blunk)
 • Staining: Vitalfarging med fluorescein eller lissamingrønn (fargeopptak indikerer celleskade/celledød)

Tester for å avdekke nedsatt tåreproduksjon

 • Redusert tåremeniskhøyde (<0,1 mm)
 • Schirmers test (<10 mm fukting av filterpapir etter 5 minutter med øynene lukket)

Tester for å avdekke meibomsk kjerteldysfunksjon

 • Meibumkvalitet/tømmingsgrad (vurdering av lipidenes kvalitet og tømmingsgrad med lett trykk på midtre 1/3 av nedre øyelokk. Kvalitet nedsatt dersom meibumsekret er blakket, granulært eller tannpastaliknende. Tømmingsgraden kan være normal, lett nedsatt, moderat nedsatt eller høygradig nedsatt.
 • Meibografi (infrarød visualisering av de Meibomskje kjertler for å påvise kjertelatrofi)
 • Interferometri (lipidlagtykkelse<100 nm)


Behandling

I hht. Tear Film & Ocular Surface Society (TFOS) skal tørre øyne behandles etter alvorlighetsgrad.

Tabell 1. Forenklet behandlingsalgoritme for generell behandling av tørre øyne

Alvorlighetsgrad

Klinikk

Behandling

1

Milde symptomer

Ingen eller mild konjunktival/corneal staining

Subklinisk MGD

TFBUT (sek):  10

Schirmer (mm/5min):  10

Kunstig tårevæske (f.eks. øyegel x4-8 og øyedråper etter behov)

 

 

 

2

Moderate symptomer

Moderate konjunktival/corneal staining

Mild MGD

TFBUT (sek): ≤ 10

Schirmer (mm/5min): ≤ 10

Som for nivå 1 supplert med:

-topikal antiinflammatorisk behandling (f.eks. deksametason x3 i 2 uker og topikal cyclosporin x2 i minimum 4 mnd.)

-tårepunktsplugger

 

3

Alvorlige symptomer

Høygradig konjunktival/corneal staining

Moderat MGD

TFBUT (sek): ≤ 5

Schirmer (mm/5min): ≤ 5

Som for nivå 2 supplert med:

-autologt serum øyedråper (f.eks. x4-8)

-kontaktlinser

-permanent okklusjon (kauterisering)

 

4

Invalidiserende

Høygradig konjunktival/corneal staining

Langtkommen MGD

TFBUT (sek): Umiddelbar

Schirmer (mm/5min): ≤ 2

Som for nivå 3 supplert med:

-systemisk antiinflammatorisk behandling

-kirurgi


Tabell 2. Forenklet behandlingsalgoritme for MGD

Nivå

Klinikk

Behandling

1; subklinisk MGD

Ingen symptomer

Blakket meibumsekret

Normal tømmingsgrad

Ingen staining

Omega-3 fettsyrer (f.eks. 1200 mg x1)

-øyelokksbehandling med varme (MGD Eyebag/Blephasteam) og massasje x1-2

 

2; mild MGD

Milde symptomer

Blakket meibumsekret

Lett nedsatt tømmingsgrad

Mild staining

Som for nivå 1 supplert med:

-kunstig tårevæske (f.eks. x4-8)

-lipidbaserte tåresubstitutter etter behov

-topikal azitromycin (f.eks. x1 i 2-3 uker)

3; moderat MGD

Moderate symptomer

Granulært meibumsekret

Moderat nedsatt tømmingsgrad

Moderat staining

Som for nivå 2 supplert med:

-peroral doxycycline (f.eks. x100 mg x1 I 3 mnd.)

-øyesalve vesp

 

4; alvorlig MGD

Alvorlige symptomer

Tannpastaliknende meibumsekret

Høygradig nedsatt tømmingsgrad

Høygradig staining

Som for nivå 3 supplert med:

-topikal antiinflammatorisk behandling (f.eks. deksametason x3 i 2 uker og topikal cyclosporin x2 i minimum 4 mnd.)