Innholdsfortegnelse

Oftalmologi - Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi

Nevrooftalmologi

Intrakranielle ekspansive prosesser

Sist faglig oppdatert: 13.01.2018

Hovedansvarlig: Emilia Kerty
Medansvarlig 2012: Anna Midelfart
Vedtatt: Nov 2017

C70, C71, C72, D32, D33, I60, I62, G06, G07

Årsak

Benign / malign tumor / metastase
Aneurisme, hematom, arteriovenøs malformasjon
Cyste, inflammasjon, abscess.

Klinikk

A. Kompresjon / infiltrasjon /inflammasjon av n.opticus og synsbaner

Lokalisasjon:

N. opticus: Affeksjon av ett øye. En-sidig visustap/synsfeltdefekt.Ofte papilleødem, senere papilleatrofi.

  1. Chiasma: Oftest affeksjon av begge øyne. Sjeldent papilleødem. Bitemporal hemianopsi. OBS!  kan være asymmetrisk
  2. Retro-chiasmalt: (Tractus opticus, corpus gen. laterale, radiatio optica, occipital cortex).
    Affeksjon av begge øyne. Hemi/kvadrantanopsi , normal/redusert visus. Ofte funn av partiell papilleatrofi: Andre symptomer:obskurasjoner
  3. Hjernestamme, cerebellum: Nystagmus, blikkpareser

B:  Affeksjon av øyemuskelnerver: III, IV, VI hjernenerve

Diplopi. Anisokori. Ptose

OBS: Økt intrakranielt trykk: Stasepapiller, senere  papilleatrofi
Anisokori ved begynnende herniering

Undersøkelser

Vanlig klinisk undersøkelse. OBS! Pupiller, øyebevegelighet, øyelokk, papiller. Synsfeltundersøkelse (sentral og perifer), OCT, fundus foto.
Cerebral /orbital MR ev.CT hvis MR er kontraindisert  (ev. tillegg av spesielle teknikker, undersøkelse av halskar og medulla spinalis).  MR angiografi/venografi ev. CT angiografi ved mistanke om vaskulære lesjoner og ved kartlegging av lesjonen. Rtg thorax ev. andre radiologiske undersøkelser, VEP /ERG ved utvidet diagnostikk.
Blodprøver: Hormonutredning (OBS prolaktin) ved hypofysetumor. Inflammasjon, infeksjon og ev.tumor markører. Nevrologisk undersøkelse.

Behandling

Avhengig av underliggende patologi. Behandlingen skjer i samarbeid med nevrolog, nevrokirurg, endokrinolog, rheumatolog ,onkolog ev. andre.
Henvisning til synsrehabiliterende tiltak (synspedagog)

Regelmessige øye/synsfeltkontroller etter behandling avhengig av rest-tumor, hormonelle verdier, resultat av nye MR undersøkelser. Ev. peripapillær OCT Samarbeid med ovennevnte spesialister.