Innholdsfortegnelse

Akuttveileder i pediatri

8. Kardiologi

8.6 Akutte bradyarytmier

Sist faglig oppdatert: 01.01.2013

Asle Hirth og Hans Henrik Odland

Bakgrunn

Bradykardi/bradyarytmi skyldes dysfunksjon eller skader i hjertets ledningssystem eller ytre faktorer som påvirker hjertet eller hjertets ledningssystem. Dysfunksjon/skade kan enten være intermitterende eller varig. Man skiller mellom AV-blokk og sinusbradykardi.

Kongenitt AV-blokk

 • Se etter maternelle kjerneproteinantistoff (SSA/Ro og SSA/La).
 • Omtrent 2–5 % av barn til gravide kvinner med denne typen antistoffer utvikler en kongenitt AV-blokk.

Ervervet AV-blokk

 • Umiddelbart etter hjertekirurgi eller sykelige prosesser i hjertet

AV-blokk spontant oppstått

 • Ses oftest som ledd i genetisk kardiomyopati/myokarditt eller medfødt stoffskiftesykdom. Utredningen må rette seg deretter

Sinusknute dysfunksjon/syk sinusknute (normal p-bølge eller nodal erstatningsrytme)

 • Sjeldent som isolert fenomen
 • Ses oftest hos pasienter operert med Fontan eller transposisjon av de store arterier med atrial switch (Mustard eller Senning)

Inndeling AV-blokk 

Grad I
PR-intervall forlengelse. 

Grad II, Wenckebach
PR-intervall før blokk lenger enn etter blokk. Fysiologisk under søvn. Patologisk under anstrengelse/våken tilstand.

Grad II, Mobitz
Konstant PR forlengelse og blokk; 2 : 1, 3 : 1 osv. Patologi i ledningssystemet 

Grad II, Høygradig
Blokkeringer av flere påfølgende slag. Ser ut som komplett blokk, men er reversibel

Grad III
Ikke reversibel, komplett AV blokk

Utredning og diagnostikk

 • EKG
 • Antistoffer hos mor (AV-blokk nyfødte)
 • Ekkokardiografi (hvis klinisk tilstand tillater det)
 • Obs myokarditt utredning og genetikk utredning

Behandling

Komplett AV-blokk hos nyfødte

 • Isoprenalin infusjon 0,05–1 mikrogram/kg/min
 • Pacemakerbehandling indisert ved gjennomsnittsfrekvens < 55 slag/min (hvis medfødte hjertefeil < 75 slag/min)

Postoperativ AV-blokk

 • Pacing via epikardielle temporære elektroder
 • Permanent pacemaker dersom vedvarende AV-blokk utover 7 dager

 Nyoppdaget AV-blokk (myokarditt o.l.)

 • Isoprenalin infusjon 0,05–1 mikrogram/kg/min
 • Temporær pacing via transvenøs elektrode

Akutt bradykardi under terminering av atriale takyarytmier (atrieflutter, atrietakykardi)

 • Atropin i.v. (kan gjentas x 1). Dosering: Nyfødte 0,02 mg/kg, alder 1 mnd-12 år
  0,01–0,02 mg/kg, alder > 12 år 0,3–0,6 mg (evt mer).
 • Adrenalin: 0,01 mg/kg (max 1 mg) i.v.
 • Isoprenalin infusjon 0,05–1 mikrogram/kg/min

OBS! Atriale takykardier hos barn med medfødt hjertefeil

 • Adekvat bradykardiberedskap/mulighet for pacing

Referanser

 1. Wren C, et al. In: Concise guide to pediatric arrhythmias, Wiley –Blackwell, West Sussex, UK 2012, p 114–126.
 2. Epstein AE, et al. ACC/AHA/HRS 2008 guidelines for device-based therapy of cardiac rhythm abnormalities. Circulation 2008;117:e350-408.
 3. Kleinman ME, et al. Part 14: Pediatric advanced life support. Circulation 2010;122:S876
 4. UpToDate. Bradycardia in children. Tilgjengelig fra uptodate.com
 5. Medicines Complete. BNF for children 2013 (Isoprenaline, atropine, adrenaline). Tilgjengelig fra medicinescomplete.com

 

Publisert 1998: Leif Brunvand og Per Hågå

Revidert 2006: Gunnar Norgård og Leif Brunvand