Omsorgsbiblioteket

Logo Omsorgsbiblioteket

Omsorgsbiblioteket er et bibliotek på nett hvor forskning og utviklingsarbeid blir samlet og oppsummert for kommunale helse- og omsorgstjenester. Biblioteket er under kontinuerlig utvikling slik at nye emner og delemner tilkommer jevnlig. Nedenfor ser du hvilke emner som er behandlet i Omsorgsbiblioteket.

Aktuelt

Slik kan ekspertmakten tones ned

Slik kan ekspertmakten tones ned

Artikkel på Omsorgsforskning.no om boken «Hvem er du? Miljøterapi som terapeutisk relasjonsarbeid». Boken gir et innblikk i hvordan et DPS, i samarbeid med et universitet, har jobbet systematisk med å utvikle atmosfære på en post hvor alles synspunkter er viktige bidrag.

Kartlegging av demens på samisk

Kartlegging av demens på samisk

Skjema på samisk for kartlegging av demens. Skjemaet heter «Norsk revidert mini status evaluering (MMSE–NR3) og kommer fra den nasjonale kompetansetjenesten Aldring og helse.

Dilemmaer i recoveryorientert praksis

Dilemmaer i recoveryorientert praksis

I denne studien utforsker Eva Brekke hvilke dilemmaer som kan oppstå for ansatte som jobber recoveryorientert med personer som har ROP-lidelser.

Jim Skarli

Intervju om oppsummering av kunnskap

I dette intervjuet forteller Jim Skarli om arbeidet med sin oppsummering av kunnskap om aktivitets- og treningstilbud til personer med nevrologiske skader og sykdommer.

Personalets erfaringer med hverdagsrehabilitering

Personalets erfaringer

I en studie publisert i Tidsskrift for omsorgsforskning i 2018 har Kjersti Vik studert personalets erfaringer med implementering av hverdagsrehabilitering, med særlig vekt på tverrfaglig samarbeid.

(https://www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket)