Omsorgsbiblioteket

Logo Omsorgsbiblioteket

Omsorgsbiblioteket er et bibliotek på nett hvor forskning og utviklingsarbeid blir samlet og oppsummert for kommunale helse- og omsorgstjenester. Biblioteket er under kontinuerlig utvikling slik at nye emner og delemner tilkommer jevnlig. Nedenfor ser du hvilke emner som er behandlet i Omsorgsbiblioteket.

Aktuelt

Nytt forskningssenter

Nytt forskningssenter for nevrologiske sykdommer

Helseminister Bent Høie åpnet Norges første forskningssenter for klinisk behandling i Bergen 17. oktober; Neuro-SysMed. Som partner, ser Haraldsplass Diakonale Sykehus frem til å bidra med forskning på demensområdet, med mål om å finne nye og bedre behandlinger for denne pasientgruppen.

Åpnet Neuro-SysMed

Åpnet Neuro-SysMed i Bergen

Helseministeren og flere prominente gjester var tilstede da det nye forskningssenteret for klinisk behandling av hjernesykdommer åpnet i Bergen.

Epilepsi er mer enn anfall

Epilepsi – mer enn anfall

Pasienter med epilepsi har høy forekomst av komorbiditet, blant annet av autoimmune sykdommer, hjertesykdommer og psykiske lidelser. De har også økt risiko for tidlig død. Kan en systemisk dysfunksjon være involvert i sykdomsprosessen?

(/omsorgsbiblioteket)