Omsorgsbiblioteket

Logo Omsorgsbiblioteket

Omsorgsbiblioteket er et bibliotek på nett hvor forskning og utviklingsarbeid blir samlet og oppsummert for kommunale helse- og omsorgstjenester. Biblioteket er under kontinuerlig utvikling slik at nye emner og delemner tilkommer jevnlig. Nedenfor ser du hvilke emner som er behandlet i Omsorgsbiblioteket.

Aktuelt

Lyspære

Hverdagsmestring og innovasjon

Kommunene Gran og Lunner har arbeidet mye med hverdagsmestringstenkning i helse- og omsorgstjenestene. OsloMet gjennomførte en casestudie om implementering av slik tenkning og praksis.

Hverdagsrehabilitering

Muligheter og utfordringer for de ansatte

Janne Liaaen og Kjersti Vik ved NTNU har skrevet en forskningsartikkel om erfaringer som hjemmetjenestepersonellet i hverdagsrehabilitering står overfor.

Hjemmetjeneste

Eldres personers egne erfaringer

En svensk forskningsstudie får fram eldre personers egne erfaringer og utfordringer med å delta i hverdagsrehabilitering.

Eldre kvinne ved vinduet

Palliativ omsorg etter «innfallsmetoden»

Astrid Rønsen er førstelektor ved institutt for helsevitenskap på NTNU i Gjøvik. Hun har oppsummert kunnskapen om palliativ omsorg for Omsorgsbiblioteket. Vi har snakket med henne om hva hun tenker er karakteristisk for den palliative omsorgen i kommunene i Norge.

Inger Dagsvold

Samiske pasienter veksler mellom samisk og norsk

Inger Dagsvold har i sitt PhD-prosjekt undersøkt betydningen av kultur og språk i psykisk helsevern, slik det oppleves av klinikere og samiske pasienter. Studien viste at deltakerne, både terapeuter og samiske pasienter erfarte omfattende språkveksling mellom norsk og samisk både i hverdagen og i terapi. Tospråklige samiske pasienters språkvalg avhenger blant annet av tema, situasjon og hvem de snakker med. Samisktalende terapeuter kan mangle faguttrykk på samisk og slår over til norsk for å forklare sykdom og behandling. Dagsvold understreker at disse resultatene ikke betyr at samisktalende pasienter ikke trenger samiskspråklig terapi.

(/omsorgsbiblioteket)