Omsorgsbiblioteket

Logo Omsorgsbiblioteket

Omsorgsbiblioteket er et nasjonalt elektronisk bibliotek som samler, oppsummerer og tilgjengeliggjør forskning, utviklingsarbeid og andre kunnskapsbidrag om helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Biblioteket har fått sitt mandat av Helse- og omsorgsdepartementet og driftes av sentrene for omsorgsforskning.

Aktuelt

Aktiv aldring i koronaens tid

Et aldersvennlig samfunn i koronaens tid?

Nordlandsforskning har gjort en studie av tilbud og hverdag for hjemmeboende eldre i koronapandemiens første halvannet år. Rapporten «Et aldersvennlig samfunn i koronaens tid?» er utført med bakgrunn i regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn og et ønske om kunnskap og erfaringar for å justere tiltak og innsatsområder i det langsiktige arbeidet med strategien.

Karina-Aase

Forskning om pasientsikkerhet

På generell basis vet vi at systembaserte tiltak har større effekt på pasientsikkerhet enn individbaserte tiltak, sier Karina Aase i en samtale med oss om Pasientsikkerhet.

Oddvar Førland

Nesten 2500 færre sykehjemsplasse

– Denne utviklingen kan vanskelig fortsette, sier professor Oddvar Førland ved Senter for omsorgsforskning til Aftenposten. De fleste kommer til et punkt i livet der de trenger intensiv helse- og pleiefaglig oppfølging. Da er det ingen logikk i at man fortsetter å bygge ned sykehjemstilbudet.

Pasientsikkerhet

Pasientsikkerhet

Boka «Pasientsikkerhet» er skrevet for alle som er del av helsetjenesten. Den bygger på forskning gjennomført de siste 15 årene innen fagfeltet, og presenterer både teori og praksis innen ulike deler av helsetjenesten.

Erfaringer med prosessveiledning 3

Den tredje om erfaringer med prosessveiledning

Mange har jobbet med prosessveiledning knyttet til implementeringen av kvalitetsreformen Leve hele livet. Men hvordan har det gått? I denne tredje og siste videoen snakker Nina Beate Andfossen med Synnøve Sæther. Ved Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Viken Buskerud er ressursen benyttet både internt og eksternt i læringsnettverk rettet mot kommunene.

Erfaringer med prosessveiledning 2

Den andre om erfaringer med prosessveiledning

Mange har jobbet med prosessveiledning knyttet til implementeringen av kvalitetsreformen Leve hele livet. Men hvordan har det gått? I denne andre av tre videoer snakker Nina Beate Andfossen med Reidun Hov, Bente Ødegård Kjøs og Irene Mari Røen. Hos Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark har ressursen blitt benyttet internt.

(/omsorgsbiblioteket)