Omsorgsbiblioteket

Logo Omsorgsbiblioteket

Omsorgsbiblioteket er et nasjonalt elektronisk bibliotek som samler, oppsummerer og tilgjengeliggjør forskning, utviklingsarbeid og andre kunnskapsbidrag om helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Biblioteket har fått sitt mandat av Helse- og omsorgsdepartementet og driftes av sentrene for omsorgsforskning.

Aktuelt

Gunhild Tøndel og Roger A. Søraa

Velferdsteknologi er ikke ett felles svar for kommunene

Det var viktig for Hagen-utvalget å fremme velferdsteknologi som ett felles svar for kommunene, men det kan synes som om utvalget tok for lett på viktigheten av å tenke på kommunenes mangfold, mener Gunhild Tøndel og Roger A. Søraa i Tidsskrift for omsorgsforskning.

Anita Vatland

– Forskning og NOU´er gir ikke endringene vi trenger

– I forskning, NOU´er og politiske taler hører vi om hvor viktig arbeidet til pårørende er. Men pårørende som mottar omsorgsstønad når de overtar kommunale oppgaver, utsettes i praksis for sosial dumping, skriver Anita Vatland i Tidsskrift for omsorgsforskning.

Hverdagsrehabilitering 10 år etter

Hverdagsrehabilitering 10 år etter

Hanne Tuntland og Nils Erik Ness gjør opp status i en kommentar i Tidsskrift for omsorgsforskning. Forfatterne finner stor variasjon i hvordan kommunene har implementert hverdagsrehabilitering. De spør om kravet om tverrfaglighet innfris og mener behovet for en nasjonal retningslinje er stort.

Nytt om forebyggende hjemmebesøk

Nytt om forebyggende hjemmebesøk

Selvrapportert helse er assosiert med risiko for fall, underernæring, polyfarmasi og sykdom, viser disse studiene. Mens begrensninger som følge av sykdom og smerter hadde en negativ innvirkning på den selvrapporterte helsen, hadde bruk av internett en positiv betydning. Selvrapportert helse anbefales som utgangspunkt for samtale under hjemmebesøket, slik at fokus rettes mot de positive og negative faktorene som påvirker de eldres hverdagsliv.

Hilde G. Corneliussen og Kari Dyb

Holdningene må utfordres

Noen «sannhetsregimer» skaper skepsis og negative holdninger til teknologi. Disse må utfordres hvis velferdsteknologi skal bli en naturlig del av helse- og omsorgstjenestene, skriver Hilde G. Corneliussen og Kari Dyb i Tidsskrift for omsorgsforskning.

Rolf-Rønning-og-Nina-Beate-Andfossen

Samhandling mellom det offentlige og de frivillige

Samhandlingen mellom det offentlige og de frivillige skal økes. Men de som jobber for dette må ha en langt mer edruelig oppfatning av hvilke ressurser som finnes, skriver Rolf Rønning og Nina Beate Andfossen i Tidsskrift for omsorgsforskning.

(/omsorgsbiblioteket)