Omsorgsbiblioteket

Logo Omsorgsbiblioteket

Omsorgsbiblioteket er et bibliotek på nett hvor forskning og utviklingsarbeid blir samlet og oppsummert for kommunale helse- og omsorgstjenester. Biblioteket er under kontinuerlig utvikling slik at nye emner og delemner tilkommer jevnlig. Nedenfor ser du hvilke emner som er behandlet i Omsorgsbiblioteket.

Aktuelt

Forskjell på liv og lære?

Forskjell på liv og lære?

En av grunnene til at dyktige ansatte slutter selv i «fantastiske kulturer», er at det ikke finnes godt nok samsvar mellom verdiene de hører om og praksisen de ser. Ansatte ønsker tydelige forventninger, men de har også forventninger til at ledere leder med praksis og verdier som henger sammen.

Inkluderende omsorg

Veier til inkluderende eldreomsorg

Mye tyder på at ansatte i helse- og omsorgstjenestene trenger økt kompetanse om eldre skeive personers liv og historie for å kunne gi nettopp god og inkluderende eldreomsorg.Denne boken bidrar med kunnskap om aldringsvilkår for lesbiske, homofile, bifile og trans- og interkjønnpersoner.

Lyspære

Hverdagsmestring og innovasjon

Kommunene Gran og Lunner har arbeidet mye med hverdagsmestringstenkning i helse- og omsorgstjenestene. OsloMet gjennomførte en casestudie om implementering av slik tenkning og praksis.

Hverdagsrehabilitering

Muligheter og utfordringer for de ansatte

Janne Liaaen og Kjersti Vik ved NTNU har skrevet en forskningsartikkel om erfaringer som hjemmetjenestepersonellet i hverdagsrehabilitering står overfor.

Hjemmetjeneste

Eldres personers egne erfaringer

En svensk forskningsstudie får fram eldre personers egne erfaringer og utfordringer med å delta i hverdagsrehabilitering.

Eldre kvinne ved vinduet

Palliativ omsorg etter «innfallsmetoden»

Astrid Rønsen er førstelektor ved institutt for helsevitenskap på NTNU i Gjøvik. Hun har oppsummert kunnskapen om palliativ omsorg for Omsorgsbiblioteket. Vi har snakket med henne om hva hun tenker er karakteristisk for den palliative omsorgen i kommunene i Norge.

(/omsorgsbiblioteket)