Omsorgsbiblioteket

Logo Omsorgsbiblioteket

Omsorgsbiblioteket er et bibliotek på nett hvor forskning og utviklingsarbeid blir samlet og oppsummert for kommunale helse- og omsorgstjenester. Biblioteket er under kontinuerlig utvikling slik at nye emner og delemner tilkommer jevnlig. Nedenfor ser du hvilke emner som er behandlet i Omsorgsbiblioteket.

Aktuelt

Cathrine-Arntzen-og-Astrid-Gramstad

– Kom til Tromsø for å ta mastergrad!

Høsten 2019 starter UiT Norges arktiske universitet tre flerfaglige masterstudier med høy relevans for kommunale helse- og omsorgstjenester: Master i aldring og geriatrisk helsearbeid, master i psykisk helsearbeid og master i helsefaglig utviklingsarbeid.

Heidi-Haukelien-2

På fornavn med hjelperne

Innovasjon i omsorgssektoren blir ofte forbundet med velferdsteknologi, men det er innovasjon å flytte måltidet på et sykehjem hvis det gir økt appetitt, det er innovasjon å tilby en frivillig ruslevenn, hvis det gir bedre helse og det er innovasjon å gi brukerne John, når det er John de trenger.

Line Helgerud Skarstad

«Alle» ville ha kurset om hverdagsmestring

Gran kommune skulle lage et e-læringskurs i hverdagsmestring for å lære opp de ansatte i helse – og omsorgstjenesten. Plutselig var kurset tatt i bruk av 32 andre kommuner, også.

Anette Musdalslien

Anbefaler kommunen å få en forskervenn

Flere eldre, trangere økonomi. Mange kommuner er opptatt av omstilling for å møte disse utfordringene. – Blant annet må samarbeidet med forskere styrkes.

Åse-Michaelsen

Leve hele livet

Mange krever mer enn kamferdrops og været på Haltenbanken, innledet eldreminister Åse Michaelsen da hun deltok på Den 6. nasjonale konferansen for omsorgsforskning.

(https://www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket)