Omsorgsbiblioteket

Logo Omsorgsbiblioteket

Omsorgsbiblioteket er et bibliotek på nett hvor forskning og utviklingsarbeid blir samlet og oppsummert for kommunale helse- og omsorgstjenester. Biblioteket er under kontinuerlig utvikling slik at nye emner og delemner tilkommer jevnlig. Nedenfor ser du hvilke emner som er behandlet i Omsorgsbiblioteket.

Aktuelt

Pårørendes involvering ved beslutning om sykehjem

Ny forskning om pårørendes involvering ved beslutning om sykehjem

Lill Sverresdatter Larsen, førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet, har sammen med sine kolleger Torunn Hamran og Bodil Hansen Blix, skrevet en artikkel der hun blant annet peker på politiske utfordringer knyttet til det å bli gammel i eget hjem, likeverdige tilbud og brukermedvirkning, samt pårørendes mulighet til reelle valg.

Brukermedvirkning for hjemmeboende med demens

Litteraturstudie om brukermedvirkning for hjemmeboende med demens

Ingebjørg Haugen, Siri Ytrehus og Tor Slettebø sine studier viser blant annet at pårørende og profesjonelle omsorgspersoner i noen tilfeller vektlegger autonomi og brukermedvirkning i ulik grad. I tillegg medfører demens stigmatisering, som kan hindre brukermedvirkning.

Helsedirektoratets veileder for oppfølging

Pårørendeveileder fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet sin veileder ser på helseforetakene og kommunene sine plikter, utredning, behandling og oppfølging, informasjon og støtte, prosess og kunnskapsgrunnlag.

Sommerprat med Ann Karin Helgesen

Sommerprat med Ann Karin Helgesen

Senter for omsorgsforskning i samtale med Ann Karin Helgesen som har forsket på brukermedvirkning i demensomsorgen. Hun skrev en doktorgradsavhandling om temaet i 2013, og har siden den tid gitt ut flere artikler om utfordringene ved medvirkning i demensomsorgen.

Åpenhet om demens

Åpenhet om demens

Aldring og helse sin informasjonsfilm om demens på samisk. Filmen heter Rabasvuohta demeanssa birra – Åpenhet om demens.

(https://www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket)