Omsorgsbiblioteket

Logo Omsorgsbiblioteket

Omsorgsbiblioteket er et bibliotek på nett hvor forskning og utviklingsarbeid blir samlet og oppsummert for kommunale helse- og omsorgstjenester. Biblioteket er under kontinuerlig utvikling slik at nye emner og delemner tilkommer jevnlig. Nedenfor ser du hvilke emner som er behandlet i Omsorgsbiblioteket.

Aktuelt

Nysatsingen Pilot Helse

Nysatsningen Pilot Helse

Pilot Helse gir virksomheter i offentlig sektor og bedrifter mulighet for sammen å etablere et koordinert, behovsdrevet innovasjonsløp. Forskningsrådet vil gi støtte til samarbeid som vil utvikle løsninger som er innovative og bidrar til økt bærekraft i helse- og omsorgstjenestene.

Norges største for innovasjon

Norges største for innovasjon

Fremtidens kommuner er Norges største konferanse for innovasjon i offentlig sektor. En konferanse verd å merke seg for den som er engasjert i innovasjon i kommunene. Vanligvis foregår konferansen i Arendal, men i år blir den digital. Tema er Tillit og kontroll.

Ny innovativ samarbeidsarena

Ny innovativ samarbeidsarena

Helseinnverksted er en ny innovativ samarbeidsarena for forskere, helsearbeidere og privat næringsliv. Arbeidet består i å skape felles forståelse av utfordringer i skjæringspunktet mellom sykehus og kommunale tjenester, og hvordan disse kan løses på bedre måter.

Ny rapport om innovasjon og forskning

Ny rapport om innovasjon og forskning

En kartlegging av forskning og innovasjon rettet mot kommunale helse- og omsorgstjenester. Del én gir et bilde av omfanget av forskningen. Del to handler om kommuners erfaringer med forskning, utviklingsarbeid og innovasjon.

Innover eller bli innovert

Innover eller bli innovert

I denne boken gir Rolf Rønning en oversikt over temaet innovasjon i offentlig sektor og formidler både forsknings- og erfaringsbasert kunnskap. Boken henvender seg til alle som arbeider med eller studerer innovasjon i offentlig sektor.

Når pårørende må ta mer ansvar

Når pårørende må ta mer ansvar

Line Jenhaug har skrevet doktorgrad om «Samskaping og brukerdrevet innovasjon i offentlige omsorgstjenester i et maktperspektiv». Målet med avhandlingen er å stille kritiske spørsmål fra brukersidas perspektiv.

(/omsorgsbiblioteket)