Omsorgsbiblioteket

Logo Omsorgsbiblioteket

Omsorgsbiblioteket er et bibliotek på nett hvor forskning og utviklingsarbeid blir samlet og oppsummert for kommunale helse- og omsorgstjenester. Biblioteket er under kontinuerlig utvikling slik at nye emner og delemner tilkommer jevnlig. Nedenfor ser du hvilke emner som er behandlet i Omsorgsbiblioteket.

Aktuelt

Hanne Tuntland

Daglige aktiviteter prioritert av eldre personer som deltar i hverdagsrehabilitering

I denne omfattende tverrsnittstudien har Hanne Tuntland med medforfattere undersøkt aktivitetsvalgene til 738 eldre som har gjennomgått hverdagsrehabilitering. Studien utgikk fra en landsdekkende undersøkelse som evaluerte effektene av hverdagsrehabilitering i Norge. Målet for studien var å undersøke hvilke aktiviteter eldre med funksjonsnedsettelse finner viktige å bedre utførelsen av, hvilke av disse de prioriterer som rehabiliteringsmål, og hvilke faktorer som er assosiert med disse prioriteringene. Studien fant både stort omfang og mangfold i identifiserte og prioriterte mål for eldre personer, med mobilitet som en nøkkelprioritet, uavhengig av diagnose. Det anses som viktig at hverdagsrehabilitering fortsetter å være en personsentrert intervensjon som omfatter muligheten til å velge meningsfylte aktiviteter.

Toner fra pianoet sprer seg ut over et rom fylt av nysgjerrige hjerner. Snart skal de få høre om spedbarn som gråter med accent, bevegelseshemmede som får dansefoten tilbake og om livets første metronom. Den nye boken av Are Brean og Geir Olve Skeie handler om alt dette underlige som er musikkens magiske kraft på hjernen.

Et fyrverkeri i hjernen!

Det begynner allerede før fødselen, fosteret hører mors puls og pust som livets første metronom. Forholdet mellom hjernen og musikken er sterkt, virkningsfullt og varer livet ut.

Hjernehelse er folkehelse

Hjernehelse er folkehelse

Mye skjer på folkehelsesiden for tiden. Ny folkehelsemelding, ny eldre- og folkehelseminister, nye koster. Jeg leser Folkehelsemeldingen med optimistisk blikk, men ender opp litt skuffet, sier Anette Storsteins i Dagens Medisin.

Magne Wang Fredriksen

ParkinsonNet på politisk dagsorden

Pilotprosjektet ParkinsonNet blir lagt merke til både i politiske miljøer og i helsesektoren. Tidligere i år ble prosjektet nevnt i Regjeringsplattformen. Nylig ble ParkinsonNet også nevnt i Folkehelsemeldinga i forbindelse med habilitering og rehabilitering. -Vi håper på nasjonal utvidelse, sier Magne Wang Fredriksen, generalsekretær i Norges Parkinsonforbund.

Helsetilsynet

Helsetilsynet er urolig for tilbudet til personer med ROP-lidelser

På oppdrag fra Helsetilsynet gjennomførte fylkesmennene i 2017 og 2018 tilsyn med tjenestetilbudet til personer med samtidig rusmiddellidelse og psykisk lidelse (ROP-lidelser). Det ble gjort tilsyn med både helse- og omsorgstjenestene i kommunen og spesialisthelsetjenesten. «I dei 88 tilsynsrapportane vi har gått gjennom, har fylkesmannen konkludert med lovbrot i sju av ti kommunar», skriver Helsetilsynet. Mangelfull samordning av tjenestene ble konstatert som grunnlag for lovbrudd hos én av tre kommuner. «Funna gir grunn til å uroe seg for om brukarar med samtidig rusmiddelproblem og psykisk liding får dekt behova sine for tenester», heter det i tilsynsrapporten om det kommunale tjenestetilbudet.

(/omsorgsbiblioteket)