Aktuelt fra Omsorgsforskning.no

Logo Omsorgsbiblioteket
Viser 1 - 20 av totalt 223
 • Gro Lorentzen

  700 har tatt utdanning i aktiv omsorg

   - Teaterbesøk, bollebaking og skogsturer. Flere hundretusen mennesker som mottar helse- og omsorgstjenester kan hver dag ha behov for aktiv omsorg. 700 ansatte har nå tatt utdanning i dette omsorgstilbudet.

 • ACT-ansattes erfaringer med bruk av tvang

  ACT-ansattes erfaringer med bruk av tvang

   - Hanne Kilen Stuen, Anne Landheim, Jorun Rugkåsa og Rolf Wynn undersøker i denne artikkelen hvilke erfaringer ansatte i ACT-team har med tvang uten døgnopphold. Studien er basert på intervjuer med åtte vedtaksansvarlige og fokusgruppeintervjuer med tjue behandlere.

 • Anette Musdalslien

  Anbefaler kommunen å få en forskervenn

   - Flere eldre, trangere økonomi. Mange kommuner er opptatt av omstilling for å møte disse utfordringene. – Blant annet må samarbeidet med forskere styrkes.

 • Avbrytelser i legemiddelhåndteringen

  Avbrytelser i legemiddelhåndteringen i sykehjem

   - Norsk studie om avbrytelser og forstyrrelser i sykepleieres legemiddelhåndtering i sykehjem. Funnene viser kompleksiteten i legemiddelhåndteringen, og at normalisering av avbrytelser kan virke både positivt og negativt på pasientsikkerheten.

 • Foto Kristin Skrede og Brita C Aaslie Fjell

  Bedre og billigere

   - 34 % av kommunene har innført hverdagsrehabilitering. Nå bør kanskje resten komme etter?

 • Jorn-Isaksen

  Bidrar til trygghetsstandard i sykehjem

   - Er det laget en ernæringsplan for hver pasient, er alle pasientene veid siste måned og er funksjonsnivået deres sjekket jevnlig? Nå skal avvik ved sykehjem og i kommuner kartlegges.

 • Ragnhild Riis

  Bris ga medvind i rehabiliteringen

   - Brukere som tar ansvar for seg selv og ansatte som er tilstede for brukerne. Slikt har gitt rehabiliteringssuksess i Bamble.

 • kjersti_sireva_g

  Brobyggerne

   - Pasienten har krav på å bli møtt med kompetente og informerte ansatte. På Østlandet skjer det gjennom å bygge bro.

 • Bruk av aktivitetsskjerm for personer med demens

  Bruk av aktivitetsskjerm for personer med demens

   - I denne studien har forskere undersøkt effekten av å bruke en aktivitetsskjerm på trivsel, motorikk og kognitiv kapasitet hos personer med demens. Resultatene tyder på at brukerne særlig har opplevd økt trivsel og mindre angst og uro.

 • Brukermedvirkning-i-demensomsorgen

  Brukermedvirkning i demensomsorgen

   - Rita Sørly er forsker ved Senter for omsorgsforskning, nord og tilknyttet UiT Norges arktiske universitet. Hun er emneredaktør for emnet Brukermedvirkning i Omsorgsbiblioteket og har skrevet en oppsummering av kunnskap om brukermedvirkning i demensomsorgen.

 • Rita-Kristin-Klausen-2

  Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid

   - De overordnede føringene fra helsemyndighetene melder at man skal individualisere og standardisere samtidig. Dette motsetningsforholdet utfordrer brukermedvirkning på alle nivåer, sier forsker Rita K. Klausen ved Senter for omsorgsforskning.

 • Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid Sammendrag på samisk

   - Dát čoahkkáigeassu čájeha veaháš movt geavaheddjiidváikkuheapmi psyhkalaš dearvvašvuođabarggus lea Norggas, ja suohkaniid dearvvašvuođa- ja fuolahusbálvalusat deattuhuvvojit erenoamážit.

 • Cathrine-Arntzen

  Cathrine overtar i nord

   - Pulsen stiger, tanker sorteres og dagen ruller i gang. Nå skal Cathrine Arntzen bruke sykkelturen på 25 minutter til jobben til også å planlegge arbeidet som ny faglig leder ved Senter for omsorgsforskning, nord.

 • Hanne Tuntland

  Daglige aktiviteter prioritert av eldre personer som deltar i hverdagsrehabilitering

   - I denne omfattende tverrsnittstudien har Hanne Tuntland med medforfattere undersøkt aktivitetsvalgene til 738 eldre som har gjennomgått hverdagsrehabilitering. Studien utgikk fra en landsdekkende undersøkelse som evaluerte effektene av hverdagsrehabilitering i Norge. Målet for studien var å undersøke hvilke aktiviteter eldre med funksjonsnedsettelse finner viktige å bedre utførelsen av, hvilke av disse de prioriterer som rehabiliteringsmål, og hvilke faktorer som er assosiert med disse prioriteringene. Studien fant både stort omfang og mangfold i identifiserte og prioriterte mål for eldre personer, med mobilitet som en nøkkelprioritet, uavhengig av diagnose. Det anses som viktig at hverdagsrehabilitering fortsetter å være en personsentrert intervensjon som omfatter muligheten til å velge meningsfylte aktiviteter.

 • Foto-Iffit-Qureshi

  Demens hos innvandrere

   - Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse og Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, har samarbeidet om et treårig forsknings- og fagutviklingsprosjekt angående helse- og omsorgstjenester til personer med demens som har innvandrerbakgrunn.

 • Den nye vinen

  Den nye vinen

   - Heidi Vifladt leder institutt for helsevitenskap ved NTNU i Gjøvik. Hun går nye veier for å hente inn den nye vinen. Her blir de aktuelle søkerne til fem phd-stillinger invitert til to dagers seminar med overnatting og restaurantbesøk.

 • Den sosiale konstruksjonen av «brukere»

  Den sosiale konstruksjonen av «brukere»

   - Vår Mathisen, stipendiat ved UiT Norges Arktiske Universitet, har, i samarbeid med forskerne Aud Obstfelder, Geir F. Lorem og Per Måseide, publisert en sentral artikkel om brukermedvirkning i distriktspsykiatrien.

 • Randi Skumsnes og Oddvar Førland

  Dette vet vi om hverdagsrehabilitering

   - Når for eksempel en eldre person har brukket lårhalsen er det ønskelig med en så rask og god rehabilitering som mulig. De største forskjellene på vanlig behandling og hverdagsrehabilitering er at den eldre selv setter målene for rehabiliteringen, og at det tverrfaglige teamet jobber tett sammen mot å nå disse. Der man før hjalp fru Hansen med å handle, kle på seg, eller lage frokost, hjelper man nå fru Hansen med å trene mot å klare dette selv. Yrkesgruppene er de samme, men nå jobber de tettere sammen og deres viktigste mål er ikke at gulvet til fru Hansen blir rent, men at fru Hansen skal klare å vaske det.

 • Dilemmaer i recoveryorientert praksis

  Dilemmaer i recoveryorientert praksis

   - I denne studien utforsker Eva Brekke hvilke dilemmaer som kan oppstå for ansatte som jobber recoveryorientert med personer som har ROP-lidelser.

 • Åse Michaelsen, Marit Kirkevold, roboten Pepper

  Disse kommer til konferansen

   - Norge har fått sin første eldre- og folkehelseminister. Åse Michaelsen kommer til Den 6. nasjonale konferansen for omsorgsforskning.

(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt)