Å opprettholde «det ordinære» i demensomsorgen

Logo Omsorgsbiblioteket

Trude Gjernes, professor ved Nord universitet, har sammen med professor Emeritus Per Måseide publisert denne artikkelen som er basert på en studie som omhandler demensomsorg i en omsorgsinstitusjon. Artikkelen ser på hvordan pleie- og omsorgspersonalets arbeidsmåter har hjulpet personer som er diagnostisert med en demenssykdom til å fortsette å gjøre hverdagslige aktiviteter. Det blir hevdet at «det ordinære» er verdt å fremheve i demensomsorgen fordi det representerer en uunnværlig sosial- og kulturell ramme for identitet og medbestemmelse.

Det ordinære er verdt å fremheve i demensomsorgen.
Det ordinære er verdt å fremheve i demensomsorgen.Shutterstock
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/a-opprettholde-det-ordinaere-i-demensomsorgen)