ACT-ansattes erfaringer med bruk av tvang

Logo Omsorgsbiblioteket

Hanne Kilen Stuen, Anne Landheim, Jorun Rugkåsa og Rolf Wynn undersøker i denne artikkelen hvilke erfaringer ansatte i ACT-team har med tvang uten døgnopphold. Studien er basert på intervjuer med åtte vedtaksansvarlige og fokusgruppeintervjuer med tjue behandlere.

ACT-ansattes erfaringer med bruk av tvang
ACT-ansattes erfaringer med bruk av tvangFoto: Shutterstock
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/act-ansattes-erfaringer-med-bruk-av-tvang)