Aktivitet og fellesskap

Logo Omsorgsbiblioteket

Nordlandsforskning har skrevet denne rapporten om aktivitet og fellesskap for eldre. Den viser til erfaringer med sosial omsorg og knyttes til et av satsingsområdene i kvalitetsreformen Leve hele livet.

Aktivitet og fellesskap
Aktivitet og fellesskap
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/aktivitet-og-fellesskap-for-eldre)