Alle får ut fra behov – men noen får litt ekstra. Gjett hvem!

Logo Omsorgsbiblioteket

Er det de rikeste blant oss som stiller først i køen når behovene for pleie- og omsorgstjenester melder seg? Nei, konkluderer Øystein Hernæs og medforfattere i en ny artikkel i Tidsskrift for omsorgsforskning.

Øystein-Hernæs
Øystein-Hernæs
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/alle-far-ut-fra-behov-men-noen-far-litt-ekstra.gjett-hvem)