Ansatte gis lite handlingsrom

Logo Omsorgsbiblioteket

Denne artikkelen viser at begrensede ressurser gir ansatte lite handlingsrom og pasientene få muligheter for å velge tjenestetilbud. Hjemmetjenestens fokus på aktivitet og selvhjulpenhet utfordrer brukermedvirkningen.

Ansatte gis lite handlingsrom
Ansatte gis lite handlingsromShutterstock
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/ansatte-gis-lite-handlingsrom)