Åpnet Neuro-SysMed i Bergen

Logo Omsorgsbiblioteket

Helseministeren og flere prominente gjester var tilstede da det nye forskningssenteret for klinisk behandling av hjernesykdommer åpnet i Bergen.

Åpnet Neuro-SysMed
Åpnet Neuro-SysMedDagens Medisin
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/apnet-neuro-sysmed-i-bergen)