Det er arbeidsgiverens plikt å gi den enkelte arbeidstaker mulighet til å medvirke i prosesser og beslutninger som gjelder egen arbeidsplass, skriver Arbeidstilsynet på sine hjemmesider.

Arbeidsgivers plikt
Arbeidsgivers pliktShutterstock
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/arbeidsgivers-plikt)