Arbeidstakeres medbestemmelse og medvirkning

Logo Omsorgsbiblioteket

I denne rapporten undersøker forskerne ved Fafo arbeidstakeres medbestemmelse og medvirkning i norsk arbeidsliv. Det er om lag ti år siden forrige gang det daværende Arbeids- og inkluderingsdepartementet fikk gjennomført en tilsvarende undersøkelse. I dette prosjektet har de derfor sett på utviklingen over tid. Er det eksempelvis noe som tyder på at lovbestemte ordninger som arbeidsmiljøutvalg, verneombudsordningen eller styrerepresentasjonsordningen har blitt mindre utbredt nå enn det de var ti år tilbake i tid? Og hvordan praktiseres og virker de ulike lov- og avtalebaserte ordningene i ulike virksomheter og sektorer? Dette er noen av spørsmålene som besvares.

Arbeidstakeres medbestemmelse og medvirkning
Arbeidstakeres medbestemmelse og medvirkning
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/arbeidstakeres-medbestemmelse-og-medvirkning)