En kunnskapsoppsummering om arbeidstakers rett til medbestemmelse og medvirkning. Rapporten oppsummerer utviklingen, hvilke rettigheter ansatte har, effektene av medvirkning og framtidige utfordringer.

Arbeidstakers rett
Arbeidstakers rettShutterstock
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/arbeidstakers-rett)