Avbrytelser i legemiddelhåndteringen i sykehjem

Logo Omsorgsbiblioteket

Norsk studie om avbrytelser og forstyrrelser i sykepleieres legemiddelhåndtering i sykehjem. Funnene viser kompleksiteten i legemiddelhåndteringen, og at normalisering av avbrytelser kan virke både positivt og negativt på pasientsikkerheten.

Avbrytelser i legemiddelhåndteringen
Foto: Shutterstock
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/avbrytelser-i-legemiddelhandteringen-i-sykehjem)