Avstandsoppfølging som velferdsteknologi

Logo Omsorgsbiblioteket

Avstandsoppfølging har lenge vært en del av telemedisinske løsninger i både spesialist- og kommunehelsetjenesten. I 2020 ble slike løsninger høyaktualisert på grunn av covid-19. Pandemien utløste et akutt behov og ledet til en digital «bråvåkning».

avstandsoppfoelging_som_velferdsteknologi
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/avstandsoppfolging-som-velferdsteknologi)