Bedre smitteovervåkning må på plass

Logo Omsorgsbiblioteket

To av tre meldte utbrudd av covid-19 i helseinstitusjoner skjedde i sykehjem. Ansatte og beboere her har ikke samme mulighet til smittevern som på sykehus. Beredskapsplaner med kort vei mellom sykehjem og nasjonale smittevernressurser er viktig. I tillegg trengs bedre system for infeksjonsovervåkning i sanntid, der data kan kobles til den enkelte beboer, skriver Anders S. Danielsen og medforfattere i Tidsskrift for omsorgsforskning.

Anders S. Danielsen
Anders S. Danielsen
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/bedre-smitteovervakning-ma-pa-plass)