Anne Hege Aamodt peker overfor Dagens Medisin på at pasienter med Covid-19 bør undersøkes også med tanke på nevrologiske manifestasjoner, i tillegg luftveissymptomer og feber, når de undersøkes.

Anne Hege Aamodt
Anne Hege Aamodt
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/ber-leger-vaere-obs)