Bruk av aktivitetsskjerm for personer med demens

Logo Omsorgsbiblioteket

I denne studien har forskere undersøkt effekten av å bruke en aktivitetsskjerm på trivsel, motorikk og kognitiv kapasitet hos personer med demens.

Bruk av aktivitetsskjerm for personer med demens

Resultatene tyder på at brukerne særlig har opplevd økt trivsel og mindre angst og uro. 

Les mer: Effekter av aktivitetsskjermen ”Touch & Play” for personer med demens diagnose : Sluttrapport

(https://www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/bruk-av-aktivitetsskjerm-for-personer-med-demens)