Bruk av aktivitetsskjerm for personer med demens

Logo Omsorgsbiblioteket

I denne studien har forskere undersøkt effekten av å bruke en aktivitetsskjerm på trivsel, motorikk og kognitiv kapasitet hos personer med demens. Resultatene tyder på at brukerne særlig har opplevd økt trivsel og mindre angst og uro.

Bruk av aktivitetsskjerm for personer med demens
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/bruk-av-aktivitetsskjerm-for-personer-med-demens)