Brukermedvirkning for innvandrere

Logo Omsorgsbiblioteket

Ifølge lovverket skal pasienter og brukere involveres i avgjørelser om sin egen helse. Det gjelder også når pasienten snakker polsk, litauisk eller somali. Så hva gjør du, når kvinnen som ikke snakker norsk og som har liten tillit til helsevesenet, skal være med å bestemme hvilken behandling hun skal få? Monika Dybdahl Jakobsen og Ragnhild Storstein Spilker har skrevet en oppsummering av kunnskap om brukermevirkning for innvandrere.

Monika Jakobsen og Ragnhild Storstein
Monika Jakobsen og Ragnhild Storstein
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/brukermedvirkning-for-innvandrere)