Dette spesialnummeret av Tidsskrift for omsorgsforskning handler på mange måter om generasjonen «som prøver å forberede seg på å dø i et fremmed land». Gjesteredaktører er Stinne Glasdam, Bodil H. Blix og Frode F. Jacobsen.

(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/de-som-skal-forberede-seg-pa-a-do-i-et-fremmed-land)