Den andre om erfaringer med prosessveiledning

Logo Omsorgsbiblioteket

Mange har jobbet med prosessveiledning knyttet til implementeringen av kvalitetsreformen Leve hele livet. Men hvordan har det gått? I denne andre av tre videoer snakker Nina Beate Andfossen med Reidun Hov, Bente Ødegård Kjøs og Irene Mari Røen. Hos Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark har ressursen blitt benyttet internt.

Erfaringer med prosessveiledning 2
Erfaringer med prosessveiledning 2
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/den-andre-om-erfaringer-med-prosessveiledning)